‹ Terug naar alle regionale pacten

‘Er is vaak meer mogelijk dan je denkt’

Iets nieuws proberen? Doen! Maak gebruik van de ruimte in wet- en regelgeving. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Minister Schippers en minister Bussemaker benadrukten dit nog eens tijdens de Landelijke Werkdag van het Zorgpact op 2 december. Mooi gezegd, maar kan dat ook echt? We vroegen het aan Wilna van Rossum (ministerie van VWS) en Thijs Nielen (ministerie van OCW). In samenwerking met RegioPlus inventariseren zij belemmeringen in de regio’s, geven antwoord, uitleg en/of lossen ze op. Ook zijn Van Rossum en Nielen betrokken bij bijeenkomsten waar partijen met elkaar in gesprek gaan over belemmeringen en samen tot mooie oplossingen komen. ‘De kans dat je het fout doet, is heel klein.’

‘Er is vaak meer mogelijk dan je denkt’

De afgelopen maanden hebben Van Rossum en Nielen via werkgeversorganisatie RegioPlus, regionale onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties veertig vragen, dilemma’s en (vermeende) knelpunten aangedragen gekregen. De vragenstellers konden bijna allemaal verder na uitleg van Nielen en Van Rossum. Slechts in één geval moest een regeling (die van het Stagefonds) worden aangepast en dat gebeurde dan ook.

Urennorm

Nielen: ‘Er is meer mogelijk dan mensen denken. Kijk, natuurlijk zijn de regels er niet voor niets. Ze zijn vaak opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Denk aan de urennorm voor begeleide onderwijstijd, waarbij onderwijsinstellingen een bepaald aantal uren aan lesgeven moeten besteden. Scholen mogen van die norm afwijken, als ze maar kunnen aantonen dat de kwaliteit van hun onderwijs goed is. Dat geeft vrijheid om je onderwijs zo te organiseren dat het goed aansluit op de praktijk in jouw regio. Of je dat nu doet met docenten van de onderwijsinstelling, professionals of een combinatie ervan in leerwerkbedrijven, innovatielabs of andere constructies: dat maakt niet uit. Als je de kwaliteit maar kunt garanderen.’

Tegenstrijdige regels

Dat is duidelijk, maar regels zijn soms ook met elkaar in tegenspraak. Nielen: ‘Dat klopt. Ik had laatst een onderwijsdirecteur aan de telefoon over de urennormen van de wetten WEB en BIG. Die komen niet overeen. Dan is er voor ons werk aan de winkel. We hebben het verschil uitgelegd in een van onze handreikingen die bedoeld zijn om de regio’s verder op weg te helpen.’

Veruit de meeste vragen gingen over de urennormen voor begeleide onderwijstijd, de kennis van docenten over de beroepspraktijk en de verhoudingen wet WEB en wet BIG.

Van Rossum: ‘Iemand vroeg bijvoorbeeld of een onbevoegde gastdocent uit de praktijk meetelt voor onderwijstijd. Dat is zo. Deze docent mag vier uur per week lesgeven als dat onder supervisie van de bevoegde docent gebeurt.’

Maar Nielen en Van Rossum kregen ook minder voor de hand liggende vragen. Zo vroeg een professional van een zorginstelling zich af waarom studenten van twee roc’s werken met verschillende lesboeken. Nielen: ’Dat schrijven wij niet voor. De school bepaalt zelf welk materiaal ze voor het onderwijs wil gebruiken. Hierover kan de zorginstelling dus zelf afspraken maken met de scholen.’

Tijd tekort? Groepsstage

De afgelopen maanden waren Van Rossum en Nielen betrokken bij verschillende workshops in de regio, waarin partijen waardevolle gesprekken met elkaar voerden over mogelijkheden en belemmeringen. Ook tijdens de Landelijke Werkdag van het Zorgpact kwamen verschillende dilemma’s naar boven. ‘Het mooie is dat partijen elkaar op ideeën brengen hoe je op een goede manier ruimte kunt nemen’, licht Van Rossum toe. ‘Zo bespraken we een probleem van zorgprofessionals die geen tijd hadden om studenten op te leiden. Instellingen kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen uit het Stagefonds, zodat er meer tijd voor begeleiding ontstaat. Ondanks deze subsidie bleek dat sommige werkgevers het hiervoor nog steeds te druk hebben. Tijdens de workshop kwam iemand met het idee om een groepsstage te organiseren, onder supervisie van een zorgprofessional.’

Tijdens een andere bijeenkomst bleek dat docenten in het mbo onvoldoende aansluiting hebben met de praktijk. Sommigen waren al jarenlang niet in een instelling geweest. Mooie oplossingen werden aangedragen. Zo kunnen deze docenten gastlessen geven, of stage lopen. Nielen en Van Rossum roepen onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden dan ook op elkaar te blijven opzoeken.