‹ Terug naar alle regionale pacten

Experimenten om deeltijdonderwijs in HO flexibeler te maken

Iemand die een deeltijdopleiding begint in het hoger onderwijs, mag zijn opleiding flexibeler samenstellen. Hiervoor lopen twee experimenten: de pilot flexibilisering en het experiment vraagfinanciering. Doel is de opleidingen beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deeltijdstudent.


Het ministerie van OCW heeft een website geopend waarop meer informatie te vinden is over deze experimenten: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/inhoud/experimenten-om-deeltijdonderwijs-flexibeler-te-maken

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u in september en oktober een van de vier voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden van vraagsturing hoger onderwijs bezoeken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door VGN, samen met andere zorg- en welzijnsbranches, het ministerie van OCW en opleiders. Zie voor meer informatie over de bijeenkomsten de website van VGN.