‹ Terug naar alle regionale pacten

Financiering structurele stagebegeleiding

Voor opleidingen die zich richten op ondersteuning aan mensen thuis (niveau 2) is geen financiële tegemoetkoming beschikbaar voor stagebegeleiding. Het Summa-college in Eindhoven zocht, via Zorgpact Ruimte in de regels, naar een manier om de stagebegeleiding in het wijkleerbedrijf te financieren.

Financiering structurele stagebegeleiding

Casus

Zorginstellingen kunnen voor stagebegeleiding een bijdrage krijgen uit het Stagefonds Zorg. Voor opleidingen die zich richten op ondersteuning aan mensen thuis (niveau 2) is deze financiële tegemoetkoming niet beschikbaar, omdat deze scholen geen zorginstellingen zijn. Het Summa-college in Eindhoven richtte in samenwerking met Calibris een speciaal wijkleerbedrijf op om de stagebegeleiding te organiseren, en zocht naar een manier om deze begeleiding te financieren. Directeur Hilde Meijs van Summa Zorg vertelt hoe het Zorgpact haar daarbij heeft geholpen.

Oplossing

Meer opleidingen richten zich op ondersteuning bij mensen thuis, zodat ze prettig langer thuis kunnen wonen. Ondersteuning, zoals boodschappen doen, samen iets drinken en hulp bij de Ipad, is voor hen essentieel.

Stagebegeleiding blijft essentieel
Volgens Hilde Meijs van Summa Zorg is en blijft stagebegeleiding cruciaal, ook in de opleidingen voor ondersteuning thuis. ‘De begeleiding moet op een andere manier georganiseerd worden, bijvoorbeeld door docenten vanuit de opleiding. Voor structurele stagebegeleiding is een bijdrage uit het Stagefonds onmisbaar.’

Het wijkleerbedrijf van Summa voldeed eerst niet aan de letter van de regelgeving van het Stagefonds Zorg. De intentie van de stage was weliswaar helemaal volgens de regels van het Stagefonds, maar om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moesten de regels toch worden aangepast.

‘Financiële ondersteuning van de stagebegeleiding was namelijk alleen mogelijk door aparte, vaak tijdelijke, subsidies. Om een structurele voorziening van de stagebegeleiding te garanderen, was een bijdrage uit het Stagefonds noodzakelijk.’ Zo’n voorziening is onmisbaar bij een toenemend aantal studenten – nu al tachtig per week bij Summa Zorg. 

Boost aan initiatief
Hilde Meijs bracht deze problematiek onder de aandacht van het Zorgpact-ondersteuningsteam en nodigde het team en aanjager Doekle Terpstra te komen kijken bij het wijkleerbedrijf.

Uit dat bezoek sprak niet alleen betrokkenheid en enthousiasme. Het was ook duidelijk een steun in de rug. ‘Die steun van het Zorgpact heeft ons initiatief een boost gegeven. Het gaf ons nadrukkelijk het gevoel op de goede weg te zitten.’

Afspraken vastleggen
Het contact met VWS, dat verantwoordelijk is voor het Stagefonds, heeft geleid tot een bijstelling van de regels om ruimte te geven aan dit soort initiatieven. Het wijkleerbedrijf kan nu aanspraak maken op het Stagefonds door een contract te sluiten met een gemeente. ‘De beleidsmaker van VWS is zelfs bereid geweest mee te gaan naar die gemeente om toelichting te geven. Definitieve afspraken tussen gemeente en school moeten we nog wel vastleggen.’

Uiteindelijk gaat het er om dat de opleiding voor helpenden Zorg en Welzijn aan mensen die zo lang mogelijk thuis wonen, volwaardig is. Het enorme belang van stages vereist dat de professionele stagebegeleiding structureel gewaarborgd is. In de veranderende dagelijkse zorgpraktijk en de innovatieve aansluiting van de opleiding daarop, dekt zo’n bijdrage vanuit het Stagefonds niet alle kosten, maar is zij wel onmisbaar.