‹ Terug naar alle regionale pacten

Maak je al gebruik van scholingsvouchers?

Wist je dat (voormalige) medewerkers in de langdurige zorg nog steeds gebruik kunnen maken van scholingsvouchers? Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding of cursus, die door het UWV beschikbaar wordt gesteld.

Maak je al gebruik van scholingsvouchers?

Werknemers in de langdurige zorg kunnen zich met behulp van scholingsvouchers laten bij- of omscholen naar een beroep dat meer arbeidsmogelijkheden biedt, een zogenaamd kansberoep. Aanmelden is nog mogelijk nog tot eind 2017.  

Voor wie

De scholingsvouchers zijn alleen nog beschikbaar voor (voormalige) werknemers uit de langdurige zorg. Het maakt hierbij niet uit of het om zelfstandigen, WW-ers of mensen met een dienstbetrekking gaat. Werknemers kunnen kiezen voor een op, om- of bijscholing naar kansberoepen die door het UWV zijn vastgesteld. De scholingsvouchers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor een opleiding als verzorgende ig, verpleegkundige mbo, wijkverpleegkundige, verpleeghuisarts, AVG-arts of GZ-psycholoog. Bekijk hier de volledige lijst met kansberoepen. 

Belangrijke aandachtspunten 

- Werkzoekenden vragen zelf een scholingsvoucher aan bij UWV (de werkgever kan dat helaas niet voor ze doen, maar ze er eventueel wel bij ondersteunen). Dit is mogelijk via dit formulier.

- Aanvragers moeten geregistreerd staan of dienen zich te registreren als werkzoekende bij UWV. Deze registratie heeft geen consequenties voor de medewerker, maar is enkel een voorwaarde voor het aanvragen van de scholingsvoucher. Medewerkers kunnen zich registreren door hun CV op de site werk.nl te uploaden, of (in geval van WW-gerechtigden) door een uitkering aan te vragen.

- UWV beoordeelt de aanvraag en toetst of de aangevraagde scholing opleidt richting een kansberoep (zie lijst met kansberoepen).

- De scholingsvoucher bedraagt maximaal € 2.500,- (incl. btw). Hogere bedragen zijn ook mogelijk, maar dan geldt de voorwaarde dat er een baangarantie van tenminste 6 maanden bij de nieuwe werkgever moet zijn.

- De opleiding mag uiteraard duurder zijn dan € 2.500,-. Het resterende bedrag kan dan door de werknemer of werkgever worden aangevuld.

- De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2018.

- De aanvraag voor de scholingsvoucher moet liefst voor de start, maar uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij UWV binnen zijn. Klik hier voor meer informatie.