Onderwijs op locatie

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen met hulp van zorgprofessionals. Het is belangrijk dat het onderwijs inspeelt op deze veranderingen. Dat kan, bijvoorbeeld door onderwijs op locatie.

Onderwijs op locatie

Sommige onderwijsinstellingen geven aan dat dit lastig te organiseren is vanwege de urennorm voor begeleide onderwijs­tijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV) uit de wet WEB, maar onderwijsuren zijn geen doel op zich. Ze staan in dienst van kwalitatief goed onderwijs. Daarom is het mogelijk om af te wijken van de urennorm.

Scholen kunnen dus minder uren besteden aan begeleide onderwijstijd dan wettelijk is vastgelegd. Als een onderwijs­instelling het voor de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vindt om studenten op een andere manier te onderwijzen dan via BOT, mag dat. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Om af te mogen wijken van de urennorm, is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs in orde is. Ook dient de omvang van het onderwijs vooraf zijn vastgesteld op basis van een duidelijke visie. En ook de aanwezigheid van een goed onderwijs­programma is van belang.

Op de website van Zorgpact leest u meer over deze voorwaarden.