‹ Terug naar alle regionale pacten

RIF-aanvraag van twee zorg- en welzijnsprojecten beloond

Maandag 24 oktober maakte minister Bussemaker van OCW bekend welke projecten financiering ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Twee zorg- en welzijnsprojecten die de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren, zien hun RIF-aanvraag toegekend.

RIF-aanvraag van twee zorg- en welzijnsprojecten beloond

De minister maakte dit bekend tijdens een bezoek aan Koploper Zorgboulevard Roosendaal. De twee mbo-opleidingen die geld ontvangen voor hun zorg- en welzijnsproject, zijn:

1. Zorg in de wijk in de 21e eeuw 

Het ROC van Amsterdam wil met de financiële ondersteuning van het RIF zogeheten fieldlabs oprichten. Dit zijn omgevingen waarin het continue leren van zorgstudenten, zorgprofessionals en docenten centraal staat. 

2. Practoraat Zorg & (Sensor)technologie 

Het Drenthe College zet de subsidie in om samen met instellingen en bedrijven in de regio de zorgopleidingen beter te laten aansluiten op de specifieke behoeften in de regio, zoals een sterke vergrijzing en ontgroening. Dit doen ze door het oprichten van een practoraat Zorg & (Sensor)technologie: een opleidings- en kenniscentrum gericht op het toepassen van (sensor)technologie in de zorgsector.

In de tweede RIF-ronde van 2016 zijn 24 aanvragen binnengekomen bij DUO, waarvan vijf in de categorie Zorg en Welzijn. In totaal zijn de aanvragen van zestien samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen beloond. Deze projecten krijgen ruim €40 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Minister Bussemaker maakt hiervoor €12,8 miljoen vrij, het bedrijfsleven en de regionale overheden vullen dit bedrag aan tot ruim €40 miljoen. Met dit geld worden mbo-studenten nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. In januari 2017 is de volgende aanmeldperiode.

Eerstvolgende aanvraagperiode 

In de periode 2014-2017 stelt minister Bussemaker in totaal circa €100 miljoen voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs beschikbaar. Daarvan is tot nu toe nu circa €65 miljoen toegekend. De toekenning kent als voorwaarde dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. 

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee mogelijkheden om een plan in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende aanvraagperiode is januari 2017. 

Meer informatie 

Overzicht toegekende aanvragen Bericht op Rijksoverheid.nl