‹ Terug naar alle regionale pacten

Start werving pilots mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

Op 6 maart 2018 is SBB gestart met de werving voor de pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van mbo-opleidingen.

Start werving pilots mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

Deelname aan de pilots geeft werkgevers de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte aan delen van mbo-opleidingen. Voor onderwijsinstellingen biedt deelname de kans om op korte termijn het aanbod beter aan te passen aan de behoefte aan bij, om- en opscholing in de regio.

Op 19 maart is een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht. Van 19 maart tot en met 15 april kunnen samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor deelname.

Meer informatie: s-bb.nl/pilots-mbo-certificaten.