‹ Terug naar alle regionale pacten

Toegekende RIF- aanvragen: 1 zorg- en welzijnsproject

7 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 11 miljoen euro. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Van de 7 projecten is er één project gericht op zorg- en welzijn. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro.

Toegekende RIF- aanvragen: 1 zorg- en welzijnsproject

Minister Van Engelshoven is enthousiast over de samenwerkingsverbanden: “Mooi dat bedrijven kiezen om samen met mbo-instellingen te investeren in innovatief beroepsonderwijs in de regio. Samen zorgen zij voor opleidingen die up to date zijn. Zo hebben studenten straks meer kans op het vinden van een baan.”

Zeven toekenningen

De samenwerkingsverbanden richten zich op alle niveaus van het mbo. De projecten zijn inhoudelijk zeer divers. Zo gaat Lentiz Onderwijsgroep aan de slag met de Food Innovation Academy om MBO-levensmiddelentechnologen op te leiden. Het ROC van Amsterdam gaat in ‘House of Digital’ aan de slag met het bedrijfsleven om een goede doorlopende leerlijn van mbo naar hbo op het gebied van digitale skills te ontwikkelen.

Eén van de zeven projecten is een samenwerking uit Zorg en Welzijn: Spoor 22. De ambitie van Spoor 22 is om met deze vierjarige (2018-2022) regionale co-makership te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingsaanbod op niveau 4 t/m 6 op het gebied van welzijn, sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp. Bijzonder: Spoor 22 is de eerste gehonoreerde RIF-aanvraag uit de welzijnssector. Bekijk hier de zeven projecten die een RIF- subsidie ontvangen. 

Regionaal Investeringsfonds mbo

Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art -technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 110 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, waarvan 23 uit Zorg en Welzijn. Zie de landkaart voor een overzicht van alle projecten.

Nieuwe ronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben dit jaar nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. De volgende aanvraagperiode is in juni 2018. Lees hier meer over het indienen van een aanvraag.