‹ Terug naar alle regionale pacten

Zorgsector goed vertegenwoordigd bij aanvragen Regionaal Investeringsfonds mbo

Maar liefst 7 van de 25 ingediende aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds mbo zijn afkomstig uit de sector Zorg en Welzijn. Het gaat daarbij om de eerste ronde van 2016. Dat betekent 7 concrete plannen om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt binnen Zorg en Welzijn te verbeteren. Een mooie stap richting innovatieve samenwerking.

Zorgsector goed vertegenwoordigd bij aanvragen Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor de periode 2014-2017 heeft Bussemaker in totaal €100 miljoen beschikbaar gesteld voor een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, moet deze voor twee derde aangevuld worden met cofinanciering van lokale overheden en het bedrijfsleven. Het totaal komt daarmee op €3 miljoen.

Beoordeling en toewijzing

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld beoordeelt de ingediende plannen uit de eerste ronde van 2016. De commissie bestaat uit experts uit het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven. Eind mei 2016 maakt minister Bussemaker bekend welke van de 25 ingediende plannen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het investeringsfonds.

Links

Website Regionaal Investeringsfonds mbo