‹ Terug naar Homepage
  • Home
  • Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt Zorgpact.nl veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Waarmerk drempelvrij

Onderstaand certificaat geeft aan dat deze website voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.