‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Acht nieuwe toegekende RIF-aanvragen: 1 voor Zorg & Welzijn

Acht nieuwe toegekende RIF-aanvragen: 1 voor Zorg & Welzijn

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Acht nieuwe toegekende RIF-aanvragen: 1 voor Zorg & Welzijn

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zegt het volgende over de gekozen RIF aanvragen: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up-to-date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren". 

Acht toekenningen
De acht toegekende RIF aanvragen van de tweede ronde in 2018 richten zich op: groen, informatietechnologie, bouw en infra, transport, horeca en zorg & welzijn.

MBO Rijnland heeft de RIF aanvraag voor het CIV Welzijn & Zorg ontvangen. De welzijns- en zorgvragen worden steeds groter en complexer. Het CIV Welzijn & Zorg streeft naar lokale doorbraken door zich in te zetten voor innovatieve, multidisciplinaire en klantgerichte welzijn- en zorgoplossingen. Hierbij richt zij zich op het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs, hybride onderwijs in (wijk)labs en het practoraat Welzijn en Zorg 2030. 

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, die in totaal ruim 108 miljoen euro hebben ontvangen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart.

Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds. Voor 2019 volgt er weer een nieuwe RIF aanvraag ronde. Meer informatie hierover volgt nog.

Wilt u hulp bij het indienen van een RIF aanvraag? Neem dan contact op met Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl) of Sander van der Ham (s.vanderHam@pbt-netwerk.nl)