‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen draagt vier broedplaatsen over aan Zorgpact

Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen draagt vier broedplaatsen over aan Zorgpact

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft de afgelopen vier jaar twee adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met betrokkenen in zorg, welzijn en opleidingen. Dat gebeurde in breed samengestelde consultatierondes en in vier broedplaatsen. De Adviescommissie heeft de broedplaatsen recentelijk overgedragen aan het Zorgpact.

Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen draagt vier broedplaatsen over aan Zorgpact

Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Zorginstituut Nederland is van april 2012 tot april 2017 verantwoordelijk geweest voor het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft in nauwe samenwerking met betrokkenen in zorg, welzijn en onderwijs twee adviezen uitgebracht. Het eerste advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' schetst de veranderende zorgvraag in 2030 en een nieuwe visie op gezondheid die is gericht op het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers. Wat dat betekent voor de toerusting van professionals én van burgers, staat centraal in het tweede advies 'Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk'

Vier broedplaatsen 

De adviezen van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen zijn in de afgelopen jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokkenen in zorg, welzijn en onderwijs. Dat gebeurde in breed samengestelde consultatierondes en in broedplaatsen. In 2013 en 2014 zijn vier broedplaatsen gestart die werken aan vernieuwingen in de zorg en in beroepen en opleidingen. Als eerste broedplaats is de provincie Friesland van start gegaan en kort daarna Amsterdam - Amstelveen. In 2014 volgden Rotterdam en Heerlen. Deze laatste broedplaats is vooral gericht op de inzet van technologie voor kwetsbare groepen. De Adviescommissie heeft de broedplaatsen overgedragen aan het Zorgpact.

Meer informatie over broedplaats Friesland.
Meer informatie over broedplaats Amsterdam-Amstelveen.
Meer informatie over broedplaats Rotterdam.
Meer informatie over broedplaats Heerlen.