‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Besturen vanuit de omgekeerde piramide

Besturen vanuit de omgekeerde piramide

Woensdag 14 november 2018 kwam het bestuurlijk lerend netwerk voor de vierde maal bijeen in het Zorgtrainingscentrum in Zwolle. Doel van dit netwerk is leren van elkaar naar aanleiding van vraagstukken die bestuurders bezig houden en die vragen om een bestuurlijke blik en een (boven)regionale aanpak.

Besturen vanuit de omgekeerde piramide

Het thema deze middag betrof ‘van verticaal naar horizontaal besturen via de lemniscaat’. Theo Rietkerk (Landstede) bereidde dit keer een casus voor. Hij nam collega-bestuurders Mirjam Kuin (Wij Groningen), Fenna Eefting (Vogellanden), Christien de Graaff (Alfa-college), Eric Hisgen (Amstelring) en Johan Brongers (Tinten Welzijn) via beelden mee in het verhaal van zijn organisatie. Via het beeld van de piramide is de verschuiving van top down (piramide van verantwoordelijkheid) naar faciliterende organisatie (piramide van dienstbaarheid = piramide op z’n kop) zichtbaar gemaakt.

Met behulp van de lemniscaat als beeld, hebben we erover gesproken dat het niet gaat om tegenstellingen, maar om polariteiten die oneindig aan elkaar verbonden zijn. Er is geen begin of eind, het is continu uitwisselen. Het vinden van de juiste balans tussen polariteiten als vertrouwen en verantwoordelijkheid, laten en managen, van ontwikkeltijd gunnen en de grenzen trekken vergen ruimte, de twee benen waarop de bestuurder steeds balanceert.

Theo maakte zichtbaar dat het nodig is om een plan te hebben vanwaar je naar toe wilt, dat duidelijkheid nodig is om eigenaarschap te kunnen laten groeien en te faciliteren. ’Besluitvorming goed verankeren in je structuur; dat geeft rust en ruimte voor het goede gesprek’, aldus Theo. Johan Brongers vulde aan: ’Horizontaal besturen vraagt om horizontaal toezicht; reflecteren, spiegelen en wat heb jij als bestuurder nodig’?

Regelmatig komen er tijdens zo’n sessie inspiratiebronnen naar voren van bestuurders. Deze keer op een rij, omdat ze jou mogelijk ook inspireren:

Dit was het laatste bestuurlijk lerende netwerk onder de vlag van het Zorgpact. Maar het netwerk gaat door! Data voor 2019 zijn al gepland en op vrijdag 25 januari vindt het vijfde bestuurlijk lerende netwerk plaats. Vanuit het landelijk Actieleernetwerk wordt momenteel gekeken hoe zij zorg kunnen dragen voor continuering in de facilitering. Anna Veeneman, die vanaf het begin als onderzoeker meekeek en net als Christien verbonden is aan het AlfaCollege, gaat het lerend netwerk ook onderzoeksmatig volgen. Dit doet zij op basis van het ‘Waardecreateimodel’ van Etienne Wenger en vanuit haar werk bij het dubbellecoraat: Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie, een samenwerking tussen Alfa-College en NHL Stenden.