‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Bestuurders: ‘Zorgpact is agendabepalend’

Bestuurders: ‘Zorgpact is agendabepalend’

Bestuurders hebben een onmisbare rol in het Zorgpact. Professionals en studenten in zorg en welzijn hebben hun betrokkenheid nodig om hun werk goed te doen. Hoe vul je die stimulerende rol als bestuurder in? Voor welke uitdagingen kom je te staan? En hoe los je die op? Vier bestuurders vertellen over hun ervaringen.

Bestuurders: ‘Zorgpact is agendabepalend’

Kitty Oirbons is bestuurder van RijnIJssel, een roc voor Arnhem en omstreken. Voor haar is het Zorgpact agendabepalend. ‘Het zorgt ervoor dat mensen elkaar opzoeken en oplossingen vinden voor hun vraag.’ En dat is bijzonder, vindt Oirbons. ‘Het is de eerste keer dat we met zoveel partijen op papier hebben gezet wat we belangrijk vinden voor onze sector. Iedereen is eraan gecommitteerd.’

Kitty Oirbons
Iedereen is eraan gecommitteerd.

Het gaat uiteindelijk om doen

Voor 2017 komt het aan op serieuze invulling van de afspraken. ‘Dus niet alleen praten, maar ook doen. Iedereen moet de handen uit de mouwen steken, gezien de maatschappelijke vraagstukken rondom onze sector. Onlangs luisterde ik in de auto naar een reportage over de toenemende zorgkosten. Praten over kostenreductie is zinvol, maar uiteindelijk draait het om de vraag wat zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden gaan doen om betere zorg te leveren.’

Jezelf scherp houden

Oirbons noemt twee initiatieven waar het nieuwe onderwijs in het Zorgpact in de praktijk wordt ingevuld. Een project waarin studenten en professionals samenwerken en samen leren in zorgorganisatie Pleyade en een initiatief dat zich richt op onderwijs in “de wijk”. ‘Dat zijn voor mij de momenten waarop je echt invulling geeft aan de “papieren” afspraken. Grote uitdaging voor 2017 is deze initiatieven uit te breiden. Met alle partners doorgaan met zoeken naar vernieuwende leerwerkconstructies. Maar ook: oppassen dat je niet terugvalt in de waan van de dag.’

Als bestuurder vindt Oirbons het belangrijk om uit te stralen dat het Zorgpact deze initiatieven ondersteunt. Bijeenkomsten met andere deelnemers zijn daarvoor een goede gelegenheid. ‘In december heb ik met veel enthousiasme onze samenwerking met Pleyade bezegeld met een samenwerkingscontract. Binnenkort beginnen de studenten met deze nieuwe opleiding. Dat komt echt óver.’ Oirbons heeft dan ook met zichzelf afgesproken dat ze dit blijft doen, ook om zichzelf scherp te houden.

Ron König
Professionalisering komt niet vanzelf van de grond.

Richting geven aan professionalisering

Voor wethouder Ron König van de gemeente Arnhem is het belangrijk dat de samenwerking tussen de nuldelijns, eerstelijns en tweedelijns zorg van de grond komt. Professionalisering speelt hierin een belangrijke rol. Bestuurders zijn wat hem betreft aan zet om dit niet alleen te faciliteren, maar er ook richting aan te geven. ‘Professionalisering komt namelijk niet vanzelf van de grond.’

König vertelt dat hem hier veel aan is gelegen. ‘Ouderen moeten in staat zijn zelf de regie te voeren over hun gezondheid. Zorgprofessionals in de wijkteams moeten weten hoe ze dat moeten doen. Zover zijn we nog niet.’ Ook uit oogpunt van behoud van werkgelegenheid vindt de wethouder de investering in professionaliteit dubbel en dwars waard. ‘De zorgsector is een van de grootste werkgevers in Arnhem.’ 

Binnen het Zorgpact Midden- en Zuid Gelderland speelt König dan ook een actieve rol. Hij bezoekt bijeenkomsten om de laatste ontwikkelingen te vernemen, en om nu en dan het belang van de gemeente over het voetlicht te brengen. Hij kijkt terug op een goed jaar. ‘Ik heb een aantal goede bijeenkomsten bezocht, die steeds door een andere organisatie werden georganiseerd. Hierdoor hebben we elkaar goed leren kennen. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar 2017. Dan moet de samenwerking een feit zijn en kunnen we zorg en welzijn echt goed in onze wijken incorporeren.’

Meer werk dan bij Havenbedrijf Rotterdam

Wie een hbo- of mbo-diploma op zak heeft en wil werken in zorg en welzijn, kan morgen aan de slag in Rotterdam. Er is een tekort aan deze professionals, in de hele sector. De 26 zorg- en welzijnsorganisaties bieden werk aan hbo’ers en mbo’ers. En dat zijn er nogal wat, want er werken meer mensen in zorg en welzijn dan bij het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is er behoefte aan opleidingen voor mensen die al in zorg en welzijn werken. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, moet er worden samengewerkt, zegt Gijsbert van Herk.

Gijsbert van Herk
Als je het met elkaar oppakt, kan het wel

Werk aantrekkelijk maken

Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas en vicevoorzitter van de Rotterdamse brancheorganisatie Conforte. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij Zorgpact Rotterdam. ‘Door de handen ineen te slaan, kunnen we het werk aantrekkelijk maken. Denk aan een gezamenlijk personeelsbeleid, zodat mensen bij verschillende organisaties kunnen werken. Je kunt dan ook makkelijker mbo-/hbo-combinaties maken. Bijvoorbeeld voor de zorg van couveusekinderen. Traditioneel heb je daar hbo’ers voor nodig, maar in steeds meer ziekenhuizen doen mbo’ers dit werk, onder supervisie van een hbo’er. Dit voorbeeld verdient ook navolging in de verpleegzorg, waardoor je ook in deze branche meer vmbo’ers aan de slag kunt houden.’

Ook gezamenlijke subsidieaanvragen dragen bij aan een oplossing voor de bestuurlijke knelpunten in Rotterdam. ‘Je kunt bijvoorbeeld meer professionals een goede opleiding geven als je dit samen organiseert, met gemeenschappelijk geld.’

En ook andere uitdagingen die niet met personeel te maken hebben, kunnen worden aangepakt. ‘Het lukt ons nu niet om 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor cliënten. Als je dit met elkaar oppakt, kan dat wel.’

Man en paard noemen

Van Herk heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken in 2017, mits man en paard worden genoemd. ‘Bestuurders hebben weleens de neiging abstracte taal te gebruiken. Ik geloof daar niet in, omdat je niet weet wat er nu precies wordt bedoeld. Dat kan een vrijblijvend of juist bedreigend gevoel oproepen. En dat is niet wat je wilt. Ik ben dan ook een groot voorstander van concreet benoemen van problemen. Als je gewoon zegt: “We hebben zoveel mensen nodig, hoe gaan we dat oplossen?”, is het duidelijk wat er moet gebeuren. Dan kom je sneller met elkaar tot actie.’

Je kunt veel bereiken als je niet voor jezelf gaat
Gerard IJff

Positieve invloed, ook op andere samenwerkingen

Ook in het zuiden van het land is het tekort aan hbo’ers zichtbaar. Wethouder Gerard IJff heeft werkgelegenheid in zijn portefeuille. Hij is tevens voorzitter arbeidsmarkt voor de regio Midden-Limburg en is vanuit die rol betrokken bij het Zorgpact Limburg. IJff vindt het daarnaast belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam kunnen zijn in zorg en welzijn. Met overheidsgeld wordt binnenkort iemand aangesteld die de werving en selectie vanuit het Zorgpact Limburg gaat coördineren. IJff vindt dit een mooi resultaat van het Zorgpact. Daarnaast kijkt hij met genoegen terug op de samenwerking met UWV Werkbedrijf en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het Zorgpact Limburg heeft een positieve invloed gehad op deze samenwerking.

‘Als bestuurder kan ik niet anders dan tevreden zijn over het Zorgpact Limburg. De resultaten tonen aan dat je veel kunt bereiken als je niet voor jezelf gaat. Soms werd er lang gepraat, maar dat lag vooral aan de betrokken lokale overheden. Die zijn het praatstadium nu ook voorbij, dus ik verwacht in 2017 nog meer actie. Er is veel te doen. Ook op het gebied van ict willen we stappen zetten. De samenwerking met het bedrijfsleven is inmiddels gestart. Ik verwacht er veel van.’