‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • De Kopgroep groeit met vier nieuwe Koplopers naar 79!

De Kopgroep groeit met vier nieuwe Koplopers naar 79!

Vlak voor de zomervakantie verwelkomen we nog vier nieuwe Koplopers bij de Kopgroep!

De Kopgroep groeit met vier nieuwe Koplopers naar 79!

Vlak voor de zomervakantie verwelkomen we nog vier nieuwe Koplopers bij de Kopgroep! Twee gelegen in de regio Gelderland, een in de omgeving Drechtsteden en een in Amersfoort. Wat maakt deze samenwerkingsinitiatieven uniek? En wat hopen ze uit de Kopgroep te halen? 

1. Leerlingpoule: zij-instroom

Leerlingpoule biedt een unieke kans om zij-instromers in twee jaar zich te laten om (-bij) scholen voor zorg en welzijn. Acht werkgevers besloten tot het opzetten van deze gezamenlijke  leerlingenpoule vanwege de personeelstekorten in Zorg en Welzijn. Zij zetten hiermee in op het werven van werkzoekenden die een overstap naar de sector willen maken.

Wat maakt jullie samenwerking uniek?
Nicolette Horn, programmamanager: “Het unieke leer-/werktraject houdt in dat werkzoekenden een tweejarige combinatieopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG niveau 3) / Maatschappelijke Zorg (MZ niveau 3) volgen aan het Astrum College. Zij krijgen daarbij een werkgarantie bij een van de deelnemende organisaties: Attent Zorg en Behandeling, Driestroom, Kalorama, Liemerije, Malderburch, STMG, Stichting Samen Zorgen en ZZG Zorggroep. Bijzonder aan de samenwerking is dat geïnteresseerde werkzoekenden zijn geworven middels één gezamenlijke vacature. Daarbij stelden de werkgevers gezamenlijk aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op. Koos van Bindsbergen, senior HRM-adviseur bij Kalorama: “Door met andere zorginstellingen samen te werken en juist niet te concurreren hebben we veel bereikt. De overstap naar de zorg hebben we voor veel mensen een stuk kleiner gemaakt. De slagvaardigheid van alle betrokken partijen vond ik bijzonder in het gehele traject. Zo hebben we met vier werkgevers op één dag vijftig sollicitanten gesproken. Daardoor konden we in zeer korte tijd veel nieuwe medewerkers aannemen.”

Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?
“We hopen enerzijds bekendheid te geven aan het project en inzichtelijk te maken wat samenwerking tussen werkgevers en met onderwijsinstellingen kan bewerkstelligen. daarnaast hopen we ruimte te creëren voor opleidingsvragen die antwoord bieden op de verschuivende zorg en welzijnsvraag. Combinaties van andere opleidingen bijvoorbeeld. Er is ook vraag naar bijvoorbeeld een combinatie tussen MZ en onderwijsassistent en bijvoorbeeld HBO-V en social work. Ruimte creëren kan ook beteken aandacht en zo mogelijk oplossingen voor belemmeringen waar we tegen aan lopen zoals hoge opleidingskosten bij HBO-opleiding voor carrière switchers die al eerder een HBO opleiding hebben gedaan in een andere sector.”


2. Samen leren zonder beperkingen: Dagbesteding en studenten in contact brengen met gehandicapte mensen
Het doel van dit project is alle studenten van zorg en welzijn van MBO Amersfoort kennis te laten maken met de verstandelijk gehandicapte mensen van de Amerpoort. Deze cliënten ontvangen dagbesteding binnen MBO Amersfoort locatie Leusderweg. Voor MBO Amersfoort en Amerpoort staat het ontmoeten en het samen leren centraal in deze samenwerking. Wat zeer bijzonder is, is dat de dagbestedingen centraal in de school liggen. De toegang is voor studenten laagdrempelig en de cliënten maken gebruik van de algemene ruimtes en doen klusjes in de school. Studenten en cliënten ontmoeten elkaar op  diverse manieren en plaatsen.

Wat maakt jullie samenwerking uniek?
Maarten van de Giessen, manager: “Het MBO Amersfoort en Amerpoort hebben een gedeelde visie op onderwijs en inclusie (integratie in de maatschappij van mensen met een verstandelijke beperking). Dit heeft er toe geleid dat we twee dagbestedingen hebben gerealiseerd in School voor Zorg en Welzijn van het MBO Amersfoort. Het is uniek dat er twee verschillende soorten dagbesteding geïntegreerd zijn in een school. Dat laat de studenten ook de diversiteit zien van cliënten binnen de VG-sector (Verstandelijk Gehandicapte sector). Met alleen het plaatsen van cliënten in een school ben je er niet, het samenwerken maakt dit initiatief pas echt uniek en  innovatief. Docenten met begeleiders, cliënten met studenten, studenten met begeleiders enz. enz. Keer op keer ontstaan er weer nieuwe gezamenlijke projecten, zijn er nieuwe ideeën  en inspireren, motiveren en leren de verschillende doelgroepen van elkaar. Met als kers op de taart de mooie interactie tussen mensen met een beperking of niet, student of begeleider. Hier leren we van elkaar en met elkaar zonder beperkingen.”

Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?
Meedoen in de maatschappij is voor cliënten van groot belang en het heeft meerdere gunstige bijwerkingen. Hoe meer mensen met een beperking meedoen in de maatschappij, hoe meer de maatschappij gewend hieraan zal raken en er nog meer mogelijkheden komen voor deze mensen. Voor de studenten is het belangrijk vroegtijdig in hun carrière kennis te nemen van wat de Verstandelijke Gehandicapte zorgsector inhoud. Een dagbesteding in de school is dan een mooie manier om kennis te maken, maar ook om vervolgens te leren en ontwikkelen. Op die manier zijn de aanstaande professionals klaar voor de arbeidsmarkt. MBO Amersfoort en Amerpoort delen graag hun kennis en ervaringen rond hun samenwerking en het ontwikkelen van dit unieke initiatief. Wij hopen andere zorg- en onderwijsinstellingen te inspireren hetzelfde te gaan doen en helpen daar graag bij.”


3. Smart health: de opleiding die de medewerker klaarstoomt voor ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en technologie
Siza en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bundelen hun expertise en krachten vanuit hun samenwerking in Academy het Dorp om samen een opleiding te ontwikkelen, die medewerkers klaarstoomt voor ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en technologie.

Het opleidingstraject Smart Health bestaat uit 4 modules van een half jaar, die los van elkaar te volgen zijn. Studenten volgen een halve dag in de week onderwijs. Het onderwijs is gesitueerd binnen de zorgorganisatie. Alle casussen komen direct uit de zorgpraktijk en de doelgroep heeft direct profijt van de output van de student. Door de opleiding wordt jaarlijks voorzien in de maatschappelijke vraag naar zorgprofessionals die weten hoe ze technologie kunnen implementeren.

Een cliënt deelt zijn ervaring die betrokken is geweest bij één van de opdrachten die uitgevoerd is door studenten van de Smart Health opleiding: “Ik ben met de ‘tof koken’ app minder afhankelijk van een begeleider die 2 keer per week een uur met mij komt koken. Nu kan ik zelf bepalen hoe vaak en wanneer ik ga koken.”

Wat maakt jullie samenwerking uniek?
Gijs Pelgrom, projectleider: “Omdat wij in alle openheid samenwerken, kennen wij elkaars talenten en kwetsbaarheden en dat maakt dat wij een hele mooie basis van vertrouwen hebben.”

Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?
“Wij hebben verschillende methoden en technieken om met elkaar op een flexibele manier samen te werken. En we hopen dat als we een jaar samen verder zijn meer methoden en technieken hebben en anderen hebben kunnen inspireren met onze werkwijze. Van anderen leren en zelf brengen, en dat we kunnen uitbrengen wat we hebben gedaan.”


4. Via navigeren naar integreren: instroomtraject Statushouders in de zorg
In dit samenwerkingsinitiatief wordt samengewerkt door 12 partijen. Zij hebben een samenwerkingsconvenant getekend om 35 statushouders kennis te laten maken met de zorg en 24 daarvan door te laten stromen naar een betaalde BBL baan mbo-niveau 2 of 3. Het doel van de samenwerking is tweeledig, kansen bieden aan nieuwkomers middels een gedegen instroomtraject en instroom van nieuwe medewerkers in de zorg creëren.

Wat maakt jullie samenwerking uniek?
Lydia van Baak, strategisch beleidsadviseur: “De samenwerking tussen de 12 verschillende partijen om dit initiatief tot een succes te maken is uniek.”

Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?
“Met het Koploperschap hopen we anderen te inspireren om ook dergelijke  initiatieven in de regio op te zetten. Samen is er veel mogelijk!”