‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • De laatste twee nieuwe Koplopers!

De laatste twee nieuwe Koplopers!

Aan bijna het einde van het jaar komen er nog twee nieuwe Koplopers bij. Twee Koplopers die een innovatief samenwerkingsproject hebben opgezet. De een richt zich specifiek op de gehandicaptenzorg en het andere initiatief juist op een zo breed mogelijk inzetbare zorgmedewerker. Welkom: Onderwijs op Maat Gehandicaptenzorg en Verbrede Leerpaden!

De laatste twee nieuwe Koplopers!

Onderwijs op Maat Gehandicaptenzorg

Het doel van het initiatief is de ontwikkeling van een samenhangend pakket van uitwisselbare leereenheden voor werkenden in de gehandicaptenzorg die een vervolgstap in hun leer- en loopbaan willen zetten. Gelijktijdig willen we hiermee het beroepsonderwijs geschikt maken voor volwassenen die al over de nodige competenties (kennis en kunde) voor het werk in de sector beschikken. Door ook deze groep beter te betrekken bij het opleidingsbeleid van zorginstellingen moet het mogelijk zijn om de verwachtte arbeidsmarktknelpunten in de gehandicaptenzorg op te lossen.

Het Zorgpact interviewde Hans Timmerman van CAOP en stelde hem de volgende vragen:

1)            Wat maakt jullie samenwerking uniek/innovatief?

“Uniek is dat we bij het opleiden van volwassen beroepskrachten in opleiding daadwerkelijk uitgaan van de kennis en kunde die betrokkenen al beheersen, zodat het leren zich alleen richt op wat aanvullend is en zinvol voor hun  verdere ontwikkeling in het werk. Dit zet volwassenen in hun kracht en leidt tot een veel effectiever leerproces. Bijzonder is ook dat over de aanpak overeenstemming is bereikt tussen betrokken zorginstellingen, EVC-aanbieders en opleiders. Bovendien is in de praktijk aangetoond dat het werkt.”      

2)      Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?

“We laten zien dat de gehandicaptenzorg niet alleen een aantrekkelijke sector  is voor nieuwkomers, maar ook voor haar werknemers wanneer zij door willen leren. Doordat dit meer op maat kan,  kan beter rekening worden gehouden met persoonlijke wensen en mogelijkheden.” 

Verbrede leerpaden

Door praktijkervaring op te doen bij verschillende organisaties heeft Verbrede Leerpaden als doel een breed inzetbare zorgmedewerker te binden die verstand heeft van en inzetbaar is in de diverse aspecten (care, cure) van het hele zorgdomein. De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal daarnaast ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling meer regie krijgt op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Suzanne Welbergen, projectleider Verbrede Leerpaden:

  • 1)Wat maakt jullie samenwerking uniek/innovatief?
  • 2)Wat hopen jullie uit het Koploperschap te halen?

“Een samenwerking gefaciliteerd en gestimuleerd door de gemeente Apeldoorn en Leren en Werken,  maar gezamenlijk ingevuld door 11 zorgorganisaties. Alle partijen zorgen voor een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktvraagstukken in de regio Apeldoorn. Dit door gezamenlijk op te leiden op MBO en HBO niveau, maar ook door studenten praktijkervaring op te laten doen in verschillende organisaties. De studenten gaan in een soort carrouselvorm de praktijkervaring opdoen binnen alle aspecten van zorg en welzijn, zodat zij een breed inzetbare medewerker voor de zorg zijn in de regio Apeldoorn. Dit geldt voor zittend personeel wat door wil stromen als nieuw personeel. De werknemer is straks in dienst bij de Zorg en Welzijn regio Apeldoorn (stip op de horizon).”

“We willen graag delen wat onze succesfactoren zijn (we zijn gestart met 25 studenten), zodat hier andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen. Maar ook leren van andere mooie projecten. Hoe kunnen we doorgroeien? Wat zijn onze valkuilen en kunnen we daarin van anderen leren? Hoe kunnen we in de regio gezamenlijk de arbeidsmarktvraagstukken aanvliegen, zodat er een gezonde arbeidsmarkt ontstaat. “