‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Doekle Terpstra: ‘Geld is niet de oplossing’

Doekle Terpstra: ‘Geld is niet de oplossing’

Zorginstellingen zijn nog te weinig innovatief en veranderingen te weinig disruptief, aldus Doekle Terpstra. In een interview met FMT magazine pleit hij voor meer regionale verantwoordelijkheid en verbondenheid. “Samenwerken is het nieuwe concurreren.”

Doekle Terpstra: ‘Geld is niet de oplossing’

In het magazine bespreekt Terpstra onder andere de aanleiding en aanpak van het Zorgpact: “We willen energie losmaken in de gouden driehoek van zorgaanbieders, onderwijs en lokaal bestuur. En dus niet langer werken met een Haagse blauwdruk, maar innoveren door partijen te verbinden in de regionale omgeving, daar moet het gaan gebeuren.”

Ook noemt Terpstra de invloed van technologie op het zorgveld. Hierdoor worden er heel andere eisen gesteld aan de professional. “Een bestuurder zei ooit: ‘het ziekenhuis wordt meer en meer een werkplaats voor technische ingrepen, de zorg gaat het ziekenhuis uit naar de wijk. Dat betekent dat er minder zorgpersoneel en meer goed opgeleide technici nodig zijn. Het onderwijs speelt al in op die verandering in beroepen, onder meer met een opleiding Zorgtechnologie”, aldus Terpstra. Andere ontwikkelingen die een rol spelen in de professionele zorg en de thuisomgeving, zijn robotisering en Internet of Things (IoT, het verbonden zijn van apparaten via internet).

Terpstra kijkt dan ook met enige zorg naar het nieuwe regeerakkoord. “Ik ben bang dat als er potten geld voor de ouderenzorg beschikbaar komen, organisaties terugvallen op hun oude reflex en de prille innovatie loslaten”, zegt hij. “Vandaar dat ik ook probeer de Haagse omgeving mee te nemen in dit verhaal. Mijn advies: bevestig de regionale aanpak met middelen voor samenwerking en stap af van de lumpsumbenadering, want die geeft een perverse prikkel. Hoewel de zorg een politiek gevoelig onderwerp is en het vaak over geld gaat, is geld is niet de oplossing. De politiek moet de regio’s faciliteren en voortbouwen op de intrinsieke motivatie van betrokken partijen. En professionals moeten de grenzen van de kaders opzoeken om hun maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Die bottom-up benadering biedt kansen voor inclusiviteit.”

Lees hier het volledige interview.