‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Drukbezochte themabijeenkomst leren in de praktijk

Drukbezochte themabijeenkomst leren in de praktijk

Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en vanuit het werk leervragen meenemen naar school: op de Care Academy Veluwe leren de BBL-zorgstudenten vanuit de praktijk. Het is een succesvol concept waar werkgevers en onderwijsorganisaties elkaar op een vernieuwende manier versterken om de kloof tussen onderwijs en werkveld te slechten. En het werkt. ‘Hier begrijpt men precies waar het om gaat’, zegt Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact. Hij was, samen met meer dan 100 deelnemers, maandag aanwezig tijdens de themabijeenkomst over leren in de praktijk.

Drukbezochte themabijeenkomst leren in de praktijk

Tijdens de themabijeenkomst, maandag 28 november, ontmoetten onderwijs, werkgevers, studenten en overheden op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Onderwijsadviseur Anne van der Meulen van Landstede gaf een lezing over het concept praktijkgestuurd leren. Daarna gingen aanwezigen in groepjes aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek. Aansluitend gaven Zorgpactaanjager Doekle Terpstra, burgemeester Harm-Jan van Schaik en voorzitter van het bestuur van de Care Academy Veluwe Bert Brouwer een reflectie op de dag.

Aanpak van Care Academy Veluwe 

De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. Zorgorganisatie en onderwijs werken nauw samen, zodat alles wat studenten leren direct aansluit bij wat cliënten tegenwoordig nodig hebben.

Het concept van de Care Academy Veluwe berust op het gedachtegoed van Gert Biesta: mensen leren in praktijken. Centraal staan drie domeinen: kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden; socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken en subjectivering, ofwel vorming van de persoon.

Cultuuromslag 

Het is niet eenvoudig om een cultuuromslag in het onderwijs te bewerkstelligen. Anne van der Meulen legde de basis voor het nieuwe onderwijssysteem en weet er alles van. ‘Men is gewend om in de schoolbankjes te wachten op opdrachten van de juf’, legt hij uit. ‘Dat kan ook prima onderwijs zijn, maar op de Care Academy willen we het anders. Studenten bepalen zelf in overleg met hun coach waaraan ze werken. Vanuit hun werk nemen ze leervragen mee, waarop we inspelen in workshops. Dat is wat we bedoelen met onze onderwijsvisie Talentvol Ontwikkelen, waarbij de student veel meer de regie heeft en we diens vraag de basis laten zijn van het onderwijsprogramma.’

Studentervaringen 

De studenten moeten wennen in het begin van de opleiding. ‘Het was zoeken’, zeggen Manon Schipper, Suzanne de Jong, Alice Staal. Ze werken al dan niet langere tijd bij zorgorganisatie. ‘Je moet je eigen weg zien te vinden en zelf doelen formuleren. Het onderwijs is van ons afhankelijk.’ Manon is student van het eerste uur. ‘De theorie wordt meteen aan de praktijk gekoppeld, dat vind ik heel prettig. Je wordt ook veel bewuster van je eigen handelen. Zo leerde ik over begeleidingsstijlen en ik ontdekte hoe cliënten anders reageren als je ze anders benadert.’ Suzanne knikt. ‘Vroeger waren we de zuster, nu wordt er heel anders gewerkt. Je leert de cliënten om dingen zelf op te lossen. Zo kun je meningsverschillen bij cliënten zelf oplossen, maar je kunt ook uitleggen waarom een autist bijvoorbeeld zo reageert zoals hij reageert. Het is dan heel gaaf om te zien dat ze de volgende keer meer begrip hebben en er zelf uitkomen. Dat leren we hier.’ Alice ziet ook de meerwaarde van de opleiding. ‘Het is een enorme kans die we krijgen van onze werkgever.’

Aan de slag 

‘Wat ik hier zo interessant vind, is dat het onderwijs extramuraliseert’, zegt Zorgpactaanjager Doekle Terpstra. ‘Zowel zorginstellingen als onderwijs snappen dat studenten zo intensief mogelijk in de praktijk van alle dag moeten leren.’ Hij begrijpt dat initiatieven soms tegen lastige regelgevingen aanlopen. ‘Hinderpalen moeten je niet weerhouden. Ga gewoon aan de slag dan kan altijd worden gekeken wat er nodig is. Hier gebeurt dat, hier zijn organisaties “logoloos” in actie gekomen. De partijen begrijpen hier wat samenwerking is. Dat is heel mooi. Kijk ook eens hoeveel energie er loskomt op zo’n dag als vandaag!’