‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Een rondje langs de 'velden'

Een rondje langs de 'velden'

Tijdens de Nationale week van Zorg en Welzijn openden ruim 1.300 zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om Nederland te laten zien hoe zorg werkt. Ook de Koplopers en bij het Zorgpact betrokken regio’s ondernamen mooie initiatieven. De Week van Zorg en Welzijn was zelfs een van de speerpunten van Zorgpact Limburg. Wat hebben ze tussen 14 en 19 maart gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Een rondje langs de 'velden'
Een bijeenkomst bij zorgorganisatie Sevagram
Bijeenkomst bij zorgorganisatie Sevagram, vrijdag 18 maart

'Je denkt niet meer automatisch aan een witte jas'

‘Limburg stond in het teken van zorg en techniek, waarin we veel hebben samengewerkt met Koploper Zorgtechniek Limburg. Negentig locaties in de hele provincie deden mee. Leerlingen van groep 8 uit de basisschool bezochten bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf en ontwikkelden er een digitaal dagboek. Scholieren uit vmbo en havo maakten onder meer kennis met het Huis van Morgen. Op het eerste gezicht een gewone rijtjes­woning, maar binnen uitgerust met de laatste technische snufjes om zo lang mogelijk plezierig thuis te wonen. Ook konden bezoekers allerlei workshops volgen bij zorginstellingen waarin ze kennismaakten met techniek in combinatie met zorg. En in de Limburgse editie van de krant van de Week van Zorg en Welzijn hebben we onder meer aandacht besteed aan de nieuwe opleiding voor zorgtechnicus (ZTL) en twee nieuwe Masters bij Zuyd. We zijn erg tevreden over het resultaat. De focus op techniek heeft het beeld van de zorg zeker beïnvloed. Je denkt niet meer automatisch aan een witte jas als je aan zorg denkt. Daarnaast hebben we gemerkt dat het beeld dat ouders hebben van zorg en welzijn een belangrijke rol speelt in de beroepskeuze van hun kinderen. We gaan dan ook binnenkort contact opnemen met decanen.’

Chantalle Dörenberg en Joep Mooren, Zorgpact Limburg

Doekle Terpstra op werkbezoek bij Zorgboulevard Roosendaal
Doekle Terpstra te gast bij Zorgboulevard Roosendaal

'Meer inzicht in wensen van onze doelgroep'

‘Onze activiteiten tijdens de Nationale Week van Zorg en Welzijn waren vooral gericht op onze doelgroep: de cliënt. In de zorg vinden momenteel veel veranderingen plaats, maar aan de mensen waarvoor we het doen wordt niets gevraagd. Dat patroon wilden we doorbreken. Want meer inzicht in de wensen van de doelgroep is essentieel om betere zorgprofessionals op te leiden. Een discussieavond leek ons hiervoor ideaal. Op deze avond zijn we in gesprek gegaan met ons beoogde publiek. De visie van de cliënt op de zorg en haar veranderingen, stond hierbij centraal. Daarnaast hebben we een dag “open huis” gehouden. Hierbij hebben we zo goed mogelijk onze zorg­capaciteit tentoongesteld aan toekomstige cliënten. Ook dit leverde inzicht op in de wensen van onze doelgroep. Naast onze cliëntgerichte activiteiten is Doekle Terpstra op werkbezoek geweest. Samen met wethouder Verbraak en een club van het ministerie van VWS hebben we hem rondgeleid in Zorgboulevard Roosendaal. Persoonlijk vond ik dat een boeiende middag. Terpstra, Verbraak en de mensen van het ministerie stonden erg open voor onze ideeën over de zorg.’

Karin van Nieuwenhuijzen, projectmanager Zorgboulevard Roosendaal

een optreden van de band de Kik bij een locatie van zorginstelling Aafje
De Rotterdamse band The Kik en een groep scholieren verzorgen de kick-off van de Week van Zorg en Welzijn bij een locatie van zorginstelling Aafje

Verbindende functie

‘Verbinding is een van de kernwoorden van deRotterdamseZorg. Dat kwam ook weer tot uitdrukking tijdens de Week. 89 locaties in de regio Rotterdam openden de deuren voor het publiek. deRotterdamseZorg, die de Week van Zorg en Welzijn onder­steunde en coördineerde, bracht enkele van deze zorginstellingen in contact met scholen in de buurt. Zo konden scholieren langskomen en kennismaken met de zorg. Iets dat wij graag stimuleren, want op dit moment is er te weinig instroom in zorgopleidingen. Ook hebben we diverse media ingezet om bezoekers te trekken en organiseerden we verschillende pr-activiteiten. Zo verzorgden de Rotterdamse band The Kik en een groep scholieren de kick-off van de Week van Zorg en Welzijn bij een locatie van zorginstelling Aafje. Diederik Samsom liep mee met een wijkverpleegkundige in Spijkenisse. De keuze voor een wijkverpleegkundige was geen toeval: er zijn te weinig wijk­verpleeg­kundigen in ons land. Met deze actie hebben wilden we bekendheid geven aan dit beroep.’

Jorina Engelbracht, projectleider de RotterdamseZorg/Week van Zorg en Welzijn