‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Een stabiele leefomgeving

Een stabiele leefomgeving

Psychische aandoeningen kun je vaak goed behandelen, maar wij zijn geen wonderdokters. Slechts een beperkt aantal aandoeningen zijn te genezen. De meeste patiënten moeten dus leren leven met hun beperking. Bij voorkeur thuis, want maar een kleine groep mensen heeft de structuur van een instelling nodig.

Een stabiele leefomgeving

Onderzoeken tonen aan dat mensen met psychische problemen beter worden in hun eigen leefomgeving. Daarvoor is wel goede begeleiding nodig. Onze patiënten zijn door hun stoornis te weinig zelfredzaam om alles alleen te doen. Ze hebben een stabiele leefomgeving nodig. Als dat lukt, boek je fantastische resultaten. Lukt het niet, dan kan het tot veel ellende leiden. Hoe zou een regionaal Zorgpact Rotterdam bij kunnen dragen aan zo’n stabiele leefomgeving? Ik neem u mee in de kansen.

Voor goede begeleiding thuis hebben we mensen aan de “behandelkant” nodig – zoals psychiaters en verpleegkundigen – maar ook professionals die cliënten helpen bij het dagelijks leven. Mbo’ers en ervaringsdeskundigen kunnen dit uitstekend doen. Ik verzet mij dan ook tegen het automatisme dat er in de toekomst alleen maar hooggekwalificeerde professionals nodig zijn voor dit werk.

Hoe gaan we dit organiseren? Allereerst moeten we ons niet meer op laten sluiten in het huidige stelsel van de gezondheidszorg, maar kijken naar wat patiënten nodig hebben. Ook moeten we onze huidige beroepen herzien. Die kenmerken zich door verregaand specialisme. Verpleegkundigen zijn bijvoorbeeld hoofdzakelijk gericht op behandelen, maar niet op begeleiden.

Dit vraagt om nieuwe onderwijscurricula, maar ook om goede opleidingsprogramma’s voor onze huidige zorgprofessionals. Als we erin slagen dit goed op te zetten, kunnen ze hun werk goed blijven doen en – niet onbelangrijk – het werk wordt ook leuker. Daarnaast is het goed om alle technologische mogelijkheden goed in kaart te brengen. Hoe kan die techniek bijdragen aan een stabiele leefomgeving? Ik roep het regionale Zorgpact Rotterdam in oprichting dan ook op om met werkgevers en opleiders alle huidige en met name toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen en van daaruit onderzoeken wat er nodig is voor opleidingen. 

Ik wil ook een lans breken voor meer leren op de werkplek. Het is goed als studenten en zorgprofessionals samenwerken aan de nieuwe zorg. Om dit structureel mogelijk te maken, is het nodig daarvoor tijd te creëren binnen de dagelijkse productiedruk. Onze mensen hebben te weinig tijd om studenten goed te begeleiden. Een andere inzet van budgetten zou een oplossing kunnen zijn om praktijkleren mogelijk te maken. 

Tot slot wil ik graag nog iets zeggen over de zo gewenste stabiele leefomgeving. Dit is niet alleen een zaak van zorgprofessionals. Ook woningcorporaties en gemeenten spelen hierin een rol. Ik wil hen dan ook graag oproepen om ervoor te zorgen dat onze cliënten niet op eigen kracht hun weg hoeven te zoeken in de gemeentelijke (digitale) loketten. Laten we alle voorzieningen die we voor mensen met een psychische aandoening hebben zo eenvoudig mogelijk maken. Ook hier is een mooie rol weggelegd voor het Zorgpact.

Sjef Czyzewski Voorzitter raad van bestuur Antes Groep

Gerelateerd aan