‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Energieke Kopgroepbijeenkomst Zwolle

Energieke Kopgroepbijeenkomst Zwolle

Op dinsdag 27 maart was er een geslaagde Kopgroepbijeenkomst bij Koploper Zorgtrainingscentrum in Zwolle, voor koplopers uit het noorden van het land. Ruim 35 aanwezigen gingen ‘Toekomstgericht aan de slag’ door kennis en ervaringen uit te wisselen over het verduurzamen van hun initiatieven en samen in gesprek te gaan over het meten van impact en het inzetten van zorgtechnische labs in het onderwijs. De Kopgroepcommunity krijgt steeds meer vorm!

Energieke Kopgroepbijeenkomst Zwolle

Groeiend netwerk Zwolle
Ook het netwerk in Zwolle zelf groeit; de bijeenkomst startte met de presentatie van drie nieuwe partners van het Zorgtrainingscentrum: Coloriet, Technische Unie en Baalderborg. 


Nieuwe partners van het Zorgtrainingscentrum hebben hun handtekening onder de samenwerking gezet.

Zo kan het zorgtrainingscentrum nog beter invulling geven aan haar doel: studenten, docenten en zorgprofessionals bekwaam te maken voor de toekomst, waarbij zij worden opgeleid in een labomgeving. Theo Rietkerk, bestuurder van Landstede Groep, lichtte in een gesprek met Doekle Terpstra de samenwerking in het Zorgtrainingscentrum toe aan de aanwezigen. Ook was er de gelegenheid zelf polshoogte te nemen tijdens de rondleiding met studenten en docenten.

Kopgroepcommunity in gesprek
Uiteraard was er ook veel aandacht in het programma voor de Kopgroepcommunity zelf: vijf nieuwe Koplopers vertelden kort wat over hun initiatief en de aanwezigen konden in verschillende deelsessies samen in discussie over twee interessante vraagstukken: 1) hoe je docenten en/of zorgprofessionals bij een zorg-technisch lab kunt betrekken en 2) hoe meet je de impact van je samenwerking?  

Jolanda van Til, projectleider van het Zorgtrainingscentrum, wierp in de eerste deelsessie haar dilemma op: “Het lukt ons nog onvoldoende om zorgprofessionals hierheen te krijgen, terwijl we wel allerlei zorgpartners hebben.” In de brainstormsessie werden verschillende oplossingen genoemd, zoals: breng jonge studenten al in contact met technologie, laat studenten hun ouders en grootouders meenemen naar het lab, maak gebruik van het netwerk binnen het Zorgpact waarbij je kennis uit kunt wisselen met andere partners en noem het geen technologie. Zoals een van de aanwezigen het verwoordde: “De zorgverlener wil geen funky high tech, die wil gewoon slimme oplossingen die werken en dat zijn soms ook slimme dingen die je bij de Blokker kunt kopen”. 

In de andere deelsessie ging de discussie over wat de samenwerking tussen verschillende partijen heeft opgeleverd voor de cliënt en de kwaliteit van de zorg, en wat de betekenis daarvan is voor professionals en organisaties. Een coalitie van koplopers heeft dit vraagstuk opgepakt, o.a. Monique Mensen (Samenwerken in de wijk) en Jelly Zuidersma (NetwerkZON) zijn zo tot een tussenproduct gekomen waarin ze een overzicht van meetinstrumenten hebben gemaakt die resultaten van de samenwerking meten. Naar aanleiding van die resultaten kwam de groep tot twee vragen: Wat is het effect van nieuwe onderwijsvormen (leren in de praktijk) op de student, professional, cliënt en docent? En draagt de nieuwe vorm van samenwerking bij aan een leercultuur binnen de organisatie? De aanwezigen waren het erover eens dat antwoorden op deze vragen ook landelijk gezien bij kunnen dragen aan de aansluiting en medewerking van zorgkantoren/inkooptafels bij nieuwe samenwerkingen. Op 17 april vindt hier dan ook een vervolgbijeenkomst over plaats waar geïnteresseerde koplopers bij aan kunnen sluiten.

Nieuwe koplopers
“Alles wat je in de context leert, beklijft beter” – Lieke Lange, Carrière Switchers. Vijf nieuwe koplopers introduceerden zich die dag in Zwolle door middel van een pitch.


De koplopers hebben de kopgroepbijeenkomst als heel positief ervaren. Het was een goede mogelijkheid om kennis en tips met elkaar uit te wisselen, hernieuwde energie op te doen en allemaal waren ze ervan overtuigd dat we samen een betere toekomst in de zorg kunnen realiseren. De kopgroep bestaat inmiddels uit 73 koplopers. Al deze koplopers starten initiatieven gericht op meer mensen in de zorg te krijgen, en zorg en techniek zien te combineren. Deze week zijn er drie nieuwe koplopers toegetreden. Cordaan, Op Stap en Carrière Switchers. Meer weten over deze drie nieuwe koplopers? Check: https://zorgpact.nl/kopgroep

Gerelateerd aan