‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Erik Gerritsen: ‘Schaarste leidt tot innovatie’

Erik Gerritsen: ‘Schaarste leidt tot innovatie’

In zijn rol als Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt Erik Gerritsen de ontwikkelingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de zorgsector nauwlettend in de gaten. In het visieboek ‘Samenscholing Geboden’, uitgegeven door Provincie Gelderland, Gelderse mbo’s en de Open Innovation Academy, schetst Gerritsen zijn persoonlijke visie op de toekomst van de zorg.

Erik Gerritsen: ‘Schaarste leidt tot innovatie’

Kansen van technologie

In het interview vertelt Gerritsen dat de schaarste aan nieuw personeel in de zorg een positief aspect heeft: “Eigenlijk heeft de schaarste aan talent ook een goede kant. Op de ‘oude’ manier is het niet meer haalbaar en alleen geld is niet langer de oplossing. We kunnen het niet aan mensen uitgeven, omdat ze er simpelweg niet zijn! Dit brengt dus een extra prikkel voor innovatie. Als we het huidige systeem bekijken, dan is de kans op overbelasting van de mensen groot omdat de werkdruk zo hoog ligt. Als we goed uitleggen dat niemand zich zorgen hoef te maken over z’n baan, dan zijn digitalisering en robotisering welkome aanvullingen. De digitalisering – bijvoorbeeld het eenmalig vastleggen van gegevens voor meervoudig gebruik – kan een grote bijdrage leveren aan de vermindering van de administratieve lasten en daarmee de werkdruk. Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, moeten we dus sturen op een groei van extra mensen in combinatie met digitale en sociale innovatie.”

Lees hier het volledige interview met Erik Gerritsen (zie blz. 11).

Als we goed uitleggen dat niemand zich zorgen hoef te maken over z’n baan, dan zijn digitalisering en robotisering welkome aanvullingen. 

Visieboek Samenscholing geboden 

Dat de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt anders moet worden ingericht, is al lange tijd bekend. Er dreigt in de komende jaren wederom veel talent verloren te gaan door de mismatch tussen de twee werelden. Samen met de Oost NL, de gezamenlijke Gelderse mbo’s en de Open Innovation Academy heeft provincie Gelderland het voortouw genomen om dit probleem aan te pakken. De Provincie introduceerde hiervoor een nieuwe aanpak: ‘Samenscholing Geboden’. Minder regels, meer vertrouwen, meer ‘dwars’ verbinden op regionaal niveau. Het praktische visieboek over onderwijs, arbeidsmarkt en de koppeling daartussen biedt een breed scala aan invalshoeken vanuit visionairs en experts. In totaal deden 45 mensen mee – niet allen uit de directe werkvelden, maar ook studenten, ouders, politici, auteurs, overheidsfunctionarissen en wetenschappers delen hun kennis en ervaring. Het boek ‘Samenscholing Geboden’ geeft niet alleen de uitwerking van de interviews en persoonlijke visies weer, maar beschrijft ook nieuwe manieren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.