‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • 'Geef geld niet aan zorginstellingen, maar regio's'

'Geef geld niet aan zorginstellingen, maar regio's'

Op vrijdag 7 december plaatste Skipr, het platform voor zorgnieuws, een interview met aanjager Doekle Terpstra. Het artikel bevat een verslag van de ontwikkeling van het Zorgpact en de Landelijke Werkdag van 6 december.

'Geef geld niet aan zorginstellingen, maar regio's'

In het artikel noemt Terpstra de bottom-up-aanpak van het Zorgpact, en ziet dit als drijvende kracht. "Het Zorgpact maakt geen beleid, maar wil verbinden. Met die boodschap zijn we naar de regionale besturen gestapt. Daarmee zijn we ook een voorloper geweest in de beweging naar steeds meer samenwerking in de regio. We zeggen: doe vooral een beroep op elkaar en op je eigen arbeidsmarkt."

Zo ziet Terpstra vanuit de regio's ook steeds meer innovatie in de zorg ontstaan. "Innovatie is niet iets dat alleen uit de steden komt, maar juist ook de dorpen", zegt hij. "Zo bewerkstelligt het Zorgpact een stille revolutie."

Ook de financiële middelen in de zorg worden in het artikel besproken: "Geld is nu te vrijblijvend. We moeten de financiering koppelen aan samenwerking, in de regio en in de keten. Geld lost voor een zorginstelling op de korte termijn misschien wat op. Maar door elkaar bijvoorbeeld in loon te overbieden, schiet je jezelf in de voet."

Terpstra roept de nieuwe bewindslieden op VWS en OCW op om op dit terrein leiderschap te tonen en geen nieuwe bureaucratie op te tuigen. "Stel voorwaarden aan het geld, hoe verdelen we dat? Laat de uitgangspunten van het  Zorgpact leidend zijn: samenwerking in keten en met het onderwijs, regio's die bij elkaar in de keuken kijken. Geld moet niet naar instellingen, maar naar regio's, maar wel voor zorg gealloceerd."

v.l.n.r.: staatssecretaris Paul Blokhuis, dagvoorzitter Joost Hoebink en minister Hugo de Jonge

In het verslag wordt het bezoek van minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS) tijdens de Landelijke Werkdag aangehaald: De Jonge lijkt het verzoek van Terpstra om niet weer met nieuw beleid te komen in te willigen. "Wij hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er geen stelselherzieningen komen. Wel gaan we aan de slag met het opruimen van overbodige wet- en regelgeving. Daar gaan het Rijk en VWS aan werken, maar zeker ook de sector zelf."

Wat betreft de toekomst van het Zorgpact zou De Jonge graag zien dat de vele initiatieven uit de regio's worden gebundeld. "Het zou mooi zijn om inzichtelijk en overzichtelijker te maken hoe in iedere regio de vraagstukken aaneen kunnen worden geknoopt." (...) Tot slot zei Blokhuis dat het voor werknemers in de zorg makkelijker moet worden om tussen de verschillende branches van de zorg over te stappen. "Je zou van de kinderopvang, naar de gehandicaptenzorg of ggz moeten kunnen gaan, zonder je opgebouwde rechten te verliezen."

Klik hier om het volledige artikel van Skipr te lezen.