‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Goede zorg door ervaringsleren

Goede zorg door ervaringsleren

Koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Na bijna drie jaar Zorgpact, zijn binnen dit netwerk coalities ontstaan rondom een bepaald onderwerp of thema. Eind januari kwam zo’n coalitie samen rondom het thema ervaringsleren.

Goede zorg door ervaringsleren

Het afgelopen jaar hebben drie initiatieven elkaar beter leren kennen. Het Zorgtrainingscentrum, sTimul en de V&VN Participatiekliniek organiseerden een serie van werkbezoeken om elkaar de werkwijze en faciliteiten te laten zien en ervaringen uit te wisselen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak en vormgeving van ervaringsleren, hebben ze een duidelijk gemeenschappelijk doel: de zorgprofessional beter in staat stellen goede zorg te verlenen. De zorgethiek staat centraal in iedere aanpak. Als middel bieden de drie initiatieven, allen op hun eigen manier, inleefsessies aan.

Ervaringsleren heeft als doel om zorgprofessionals, maar ook studenten en docenten, bewuster te maken van de effecten van hun handelen op cliënten. Een middel om dit te bewerkstelligen is een inleefsessie. Dit is een intensieve training van één of meerdere dagen. Zorgprofessionals, mantelzorgers en studenten leren en ervaren tijdens een sessie samen hoe zij cliënten respectvol kunnen verzorgen en hoe het voelt om zelf zorgafhankelijk te zijn. Vaak maakt een dergelijke ervaring diepe indruk en dit kan een langetermijneffect hebben op de manier waarop we naar ons werk en de omgang met anderen kijken.

Naast de werkbezoeken, hebben de koplopers samengewerkt om inleefsessies te faciliteren tijdens de Landelijke Werkdag. Veel bezoekers hebben een kleine introductie gekregen met ervaringsleren kan betekenen.

Komend jaar blijven de initiatiefnemers zich inzetten om het ervaringsleren voor meer zorgverleners bekend en beschikbaar te maken en de kennis over het ervaringsleren door onderzoek uit te breiden. Wil je meer weten over ervaringsleren of een inleefsessie regelen voor jouw organisatie? Neem contact op met Ozlem Yalvac: o.yalvac@zorgpact.nl.

Meer lezen over ervaringsleren?

Gerelateerd aan