‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Handreiking en white paper

Handreiking en white paper

Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werkbijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’, met als doel docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken. Iedere bijeenkomst benaderde het thema vanuit een ander perspectief: van de opleider, van de organisatie, van de projectleider en van de student. De opbrengsten hiervan zijn aangevuld met inzichten uit onderzoek, theorie en praktijk en vertaald in aanbevelingen. Samen vormen die aanbevelingen een handreiking, bestaande uit vier boekjes en een online white paper.

Handreiking en white paper

De white paper is geschreven als onderlegger en verbindt de vier perspectieven van de boekjes. Er wordt verwezen naar de boekjes wanneer dit van toepassing is. 

De indeling is als volgt: 

  • Leren in de praktijk, de context 
  • De leeromgeving wordt hybride 
  • Samenwerken door boundary crossing 
  • Opleiden in een hybride omgeving 
  • Ontwerpen voor de toekomst. 

Het verdient aanbeveling om deze white paper in zijn geheel te lezen, omdat daarmee de samenhang met de boekjes het best tot zijn recht komt.

De handreiking

Leren in de praktijk en de opleider

Leren in de praktijk en het grensvlak tussen opleiding en praktijk

Leren in de praktijk en de projectleider

Leren in de praktijk en de student