‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Handvatten voor goed en innovatief onderwijs in het mbo

Handvatten voor goed en innovatief onderwijs in het mbo

Vrijdag 5 oktober is tijdens de conferentie Ruimte in Regels van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering de publicatie ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd. De brochure ‘Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs’ is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. De brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen, zodat zij hun onderwijs goed en innovatief kunnen vormgeven.

Handvatten voor goed en innovatief onderwijs in het mbo

Samen met ongeveer 160 docenten in het mbo is gezocht naar de vragen die zij over wet- en regelgeving hebben. Gebleken is dat er soms onduidelijkheid is over de kaders die wet- en regelgeving stelt, waardoor onderwijsteams meer regels en administratie hanteren dan nodig.

‘Ruimte in regels’, klinkt dan ook misschien tegenstrijdig, maar is dat niet. De wet- en regelgeving voor het mbo-onderwijs laat ruimte aan de mbo-school én de docent om het onderwijs in te richten zoals zij dat goed vinden. Om meer duidelijkheid te geven over deze ruimte is de brochure 'Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs' samengesteld. Benieuwd naar de inhoud en welke ruimte er is om zelf invulling aan het onderwijs te geven? Lees hier de brochure.