‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Hoe kennisontwikkeling leidt tot nieuw perspectief

Hoe kennisontwikkeling leidt tot nieuw perspectief

Ieder artikel over de toekomstige gezondheidszorg begint met hetzelfde riedeltje. Nederland vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt steeds meer toe en daarmee stijgen de zorgkosten tot ongekende hoogte. Dat een vijfde deel van alle mantelzorgers meer dan 65 jaar oud is lees je eigenlijk nooit. En dat in ons land alleen al voor de zorg op dementerenden meer dan drie miljard bespaard wordt, evenmin. Waarom de ene oudere van tachtig jaar of ouder nog gezellig op de golfbaan staat en de ander hulpeloos in een rolstoel zit geeft ook stof tot nadenken...

Hoe kennisontwikkeling leidt tot nieuw perspectief

Maar goed, het bekende riedeltje is een drijfveer voor ons om nog eens goed na te denken over de inrichting van onze gezondheidszorg in de toekomst en dat niet te beperken tot de oudere populatie. Het is een drijfveer voor innovatie. En er gebeurt erg veel op dat gebied al hebben we dat niet altijd in de gaten. Als medebeoordelaar van de koplopers van het Zorgpact ben ik diep onder de indruk.

Er is vast een verschil tussen broedplaatsen, Centres of Expertise, kenniswerkplaatsen, centra voor innovatief vakmanschap en proeftuinen. De overeenkomst tussen deze vormen is echter groter dan het verschil: kennisontwikkeling!

Nieuwe vormen van zorg 

De wijze waarop kennis ontwikkeld wordt, ondergaat een grote verandering. Er vinden nieuwe vormen van zorg plaats in een afgeschermd deel van de praktijk waarbij de effecten meteen worden gemeten. Eigenlijk een voor de hand liggende methode. Waarom ideeën ontwikkelen achter een bureau bedenken, implementeren, de effecten theoretisch onderzoeken en op basis daarvan aanpassingen bedenken om vervolgens proberen draagvlak te vinden om deze weer in te voeren? Het is logisch om dit allemaal bij elkaar te brengen en bij de kennisontwikkeling ook nog eens direct degene te betrekken waar het om gaat: de burger. Er zijn kenniskringen bij lectoraten van hogescholen waar burgers in participeren.

Beroepsopleidingen in de praktijk

Je moet er maar op komen, en dat geldt ook voor de andere grote verandering die we zien: beroepsopleidingen vinden steeds meer helemaal in de praktijk plaats. Want waarom opleiden achter gesloten muren in een aparte instelling en de student de verbindende schakel laten zijn tussen theorie en praktijk? Optimale afstemming tussen die twee lukt nooit als het gescheiden werelden blijven. We zien steeds vaker dat de theorie behandeld wordt naar aanleiding van wat er in de praktijk zich voordoet. En natuurlijk moet dat leren gefaciliteerd worden en de student moet student kunnen blijven en geen goedkope arbeidskracht worden.

Uitwisseling en kruisbestuiving 

Het slechten van muren - mede gestimuleerd door het Zorgpact - levert tal van nieuwe ideeën op. Ook tussen opleidingen, en niet alleen binnen zorg en welzijn, vindt veel uitwisseling en kruisbestuiving plaats om nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door kunstenaars en musici hun eigen nieuwe rol te laten ontdekken en ontwikkelen in de zorg. Al heb ik mijn bedenkingen over de negatieve connotatie van de vergrijzing, het levert wel veel op. Boeiend!

Petrie Roodbol Hoogleraar verplegingswetenschap UMCG Lector Hanzehogeschool Groningen