‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Hoe lerend werkt de zorg bij zorglocatie Lindendael?

Hoe lerend werkt de zorg bij zorglocatie Lindendael?

In juni is de serie “Hoe lerend werkt de zorg” van start gegaan. Elke werksessie behandelt een apart onderwerp waarin deelnemers met elkaar bespreken ‘hoe’ het lerend werken in zorg en welzijn vorm kan krijgen. Samen vormen de werksessies een handreiking om lerend werken in zorg en welzijn concreet aan te pakken. Woensdag 29 augustus 2018 verdiepten we ons in de tweede werksessie in werkende modellen voor toekomstgericht leren die samen met de werkvloer worden vormgegeven.

Hoe lerend werkt de zorg bij zorglocatie Lindendael?

Zorgorganisatie Omring had als gastheer de locatie Lindendael in Hoorn uitgekozen als toepasselijke plek voor deze bijeenkomst. Drie jaar geleden is Lindendael namelijk een nieuwe weg ingeslagen door de behoefte van cliënten centraal te stellen bij het vernieuwen van de locatie. Locatiemanager Agnes Glas licht toe: “Lindendael staat voor gastvrijheid en vindt het belangrijk dat de bewoners het gevoel hebben ertoe te doen en van waarde zijn, juist als mensen in een zorglocatie gaan wonen – het leven gaat ook dan door.”

Focus op zorgen én leven

Om goed zicht te krijgen op de behoeftes van de cliënten voeren de medewerkers van Lindendael gesprekken met de cliënten en hun familie. Naast dat het belangrijke informatie oplevert draagt het ook bij aan een betere sfeer en verbinding met de familie. Het past bij de focus van de zorgmedewerkers: Naast alle zorghandelingen zijn zij ook bezig met hoe het leven van de cliënt nu is, en wat de cliënt nog wil doen. Hierbij wordt Lindendael geholpen door 400 medewerkers en 260 vrijwilligers. De vrijwilligers komen om kleur te geven aan het leven van de bewoners, bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van activiteiten.

Meer leven op de zorglocatie

Lindendael wil geen oubollig verpleeghuis zijn. Naast de vele activiteiten is er daarom ook in de voorzieningen rekening gehouden met de wensen van bewoners. Voor de locatie staan bijvoorbeeld diverse banken waar bewoners, bezoekers en omwonenden kunnen zitten en met elkaar in contact kunnen komen. Binnen is er een supermarkt waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer een volwaardige baan krijgen en is er het sfeervolle ‘Franse Plein’ met een kledingwinkel, een kapsalon, biljart, picknicktafel en een piano. Veel activiteiten vinden hier plaats – het is dan ook een bewuste keuze om geen aparte familie- of activiteitenkamer in te richten. Op deze manier is er meer leven op de zorglocatie.

Slimme keuzes in het interieur

“Door slimme keuzes in het interieur willen we de ziekenhuissfeer weghalen”, zegt Glas. Voor de verbouwing van de woonkamer is zelfs een styliste ingehuurd. Glas: “Onze doelgroep verjongt en dus willen we aansluiten op hun interieursmaak. Het wordt een moderne ruimte, met veel licht en zachte kleuren.” En – opvallend – met veel bloemenvaasjes. Glas: “In de meeste verpleeghuizen zouden ze dit niet doen, want dat vraagt om meer schoonmaakwerk. Maar wij doen het wel, want dit is wat onze cliënten willen.” Een ander voorbeeld is de vernieuwde inrichting van het restaurant: met grote ronde lampen en veel ruime rolstoeltoegankelijke tafels is er meer ruimte gecreëerd voor cliënten en schuiven ook buurtbewoners geregeld aan.

Spontaan lunchuitstapje

Kijken naar wat wel kan is een belangrijke drijfveer voor de Lindendael volgens Glas: “Het uitgangspunt is niet denken wat er mis kan gaan, maar juist wat risico durven nemen als het de kwaliteit van leven ten goede kan komen. Zo geven wij het lerend werken vorm.”

Een mooi voorbeeld hiervan is de medewerker die haar rijbewijs haalde om een groot busje met cliënten te kunnen besturen. Toen het een keer zo uitkwam is zij vervolgens met zes bewoners naar de andere locatie van Omring gereden om daar te lunchen. Zo simpel kan het zijn om een dagje weg te organiseren voor de bewoners”, zegt Glas.

Anders kijken naar dementie

Een ander voorbeeld van lerend werken dat Glas geeft, ging over een medewerkster die elke avond aan een bewoonster met dementie vroeg wat ze wilde eten. Vaak gaf de bewoonster dan hetzelfde antwoord, omdat zij veel gerechten niet meer kon benoemen. De medewerker heeft toen fotokaartjes van gerechten gemaakt. In plaats van elke avond te vragen wat ze wilde eten, toonde de medewerker de kaartjes en kon de cliënt zo aangeven wat ze wilde eten.

Ruimte geven en krijgen is essentieel voor lerend werken

Glas deelt graag haar visie op lerend werken en wat zij heeft geleerd in de afgelopen drie jaar: “Ruimte krijgen is leren. Energie komt vrij als je invloed hebt en merkt dat je van betekenis bent. Om ruimte te geven ben ik niet meer aan het motiveren, maar aan het inspireren. Het enige dat ik als leidinggevende doe is het faciliteren van ideeën en kennisdelen, zodat mensen op de hoogte zijn van welke ideeën er zijn. Het eerste jaar was best spannend. Nu ben ik nog iedere keer blij verrast door de creativiteit van medewerkers en vrijwilligers.”