‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kennisagenda voor nieuw bestuurlijk leiderschap ‘Je moet het samen doen’

Kennisagenda voor nieuw bestuurlijk leiderschap ‘Je moet het samen doen’

Op 17 mei jl. vond de tweede bijeenkomst van het Lerend Netwerk Nieuw Bestuurlijk Leiderschap plaats. Het doel van dit netwerk is leren van elkaar rondom bestuurlijke vraagstukken die een (boven)regionale aanpak verlangen. In een intieme setting werden er persoonlijke verhalen gedeeld. Die kwamen naar boven doordat Hessiele van Dam, projectleider Zorgtrainingscentrum, de deelnemers vroeg om na te denken over een situatie of persoon van 20 jaar geleden die vandaag de dag nog invloed heeft. De open sfeer tussen relatief onbekenden die hierdoor ontstond bleek een goede opmaat voor een gedeelde kennisagenda.

Kennisagenda voor nieuw bestuurlijk leiderschap ‘Je moet het samen doen’

Bestuurder heeft maatschappelijke rol
Alle deelnemende bestuurders voelen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de regio en vinden dat de zorg- en onderwijsinstellingen daarin een maatschappelijke opdracht te vervullen hebben. “Wij zijn er ten diepste voor de regionale samenleving. Daar leveren onze organisaties een bijdrage aan. Dat vraagt om bepaalde competenties als bestuurder”, aldus Christien de Graaff, bestuurslid bij het Alfa College.   Samenwerking tussen onderwijs en zorg en tal van andere partijen is dan nodig. Samenwerking wordt echter vaak belemmerd door onder andere marktwerking, concurrentie en de afrekencultuur. Dit speelt de maatschappelijke rol parten. “Hoe maak je zorg binnen de marktwerking weer een beetje maatschappelijk?”, vraagt Berend van der Ploeg, bestuurder bij Attent Zorg Behandeling, zich af. De klant-leverancier houding, waarbij de afnemer kan bepalen hoe het anders moet bij de opleider, moet stoppen volgens Eric Hisgen, voorzitter RvB Amstelring. “Er is geen grens waar de verantwoordelijkheid ophoudt. Als je verantwoordelijkheid wil nemen, moet je ook verantwoordelijkheid nemen van wat er daarna gebeurt”, aldus Eric.

Gezamenlijk kwamen de bestuurders tot de conclusie dat werken vanuit co-creatie de weg is om die verantwoordelijkheid te nemen. “Dat is het meest nieuwe aan de manier waarop we als bestuurders leiding moeten geven”, volgens Christien. Niet angstig naar de buren kijken hoe zij te werk gaan en concurreren met elkaar, maar het samen aanpakken.

Kennisagenda
Fenna Eefting, bestuurder Vogellanden, stelt voor om het accent voor het lerend netwerk te leggen op een visie op nieuw bestuurlijk leiderschap. De rest van de groep beaamt dit en prioriteert als volgt de kennisagenda waarmee dit Lerend Netwerk aan de slag gaat:

  1. De regio als ecosysteem; bijdragen aan inclusieve samenleving.
  2. Eigen regie vanuit burger, cliënt, student
  3. Balans tussen continuïteit en experimenteren in tijd van grote transities
  4. Technologische ontwikkelingen
  5. Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Bijdragen?
Het lerend netwerk komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Het wordt afwisselend voorbereid door een ander duo. Het netwerk staat open voor aanvullende deelnemers, o.a. vanuit de overheid en verzekeraars. Ben je ook geïnteresseerd in deelname of wil je een onderdeel van de kennisagenda een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Marije de Jonge: m.dejonge@zorgpact.nl.