‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep wil samenwerking verduurzamen

Kopgroep wil samenwerking verduurzamen

De samenwerking tussen onderwijs en werkveld levert veel op, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je ervoor dat de samenwerking goed blijft en verlengd wordt? En wat moet je doen als je wilt opschalen? Op 2 en 4 oktober kwamen Koplopers bij ZIC Parnassia en Zorgalliantie bijeen om van gedachten te wisselen en kennis te delen over ‘Verduurzaming van de samenwerking’.

Kopgroep wil samenwerking verduurzamen

Houd iedereen aan boord

De zorg is flink in beweging. Er vinden veranderingen plaats op alle niveaus van de organisatie. Het onderwijs verplaatst zich naar de praktijk. Professionals komen steeds dichter bij het bestuur van de organisatie te staan. Dick Herfst, bestuurder bij ZZG Zorggroep, ziet hierbij vooral de mogelijkheden voor positieve veranderingen. ‘Je moet het systeem ter discussie durven stellen. Als bestuurder moet je je verantwoordelijkheid nemen, de controle loslaten en de dialoog aangaan.’ Hij is een sterk voorstander van ‘radicale mensgerichtheid’: als je succesvol wilt zijn, dan moet je snappen hoe mensen leren. Mensen willen ertoe doen, gezien en gehoord worden. ‘Betrek ze bij het proces. Dan bereik je mooie dingen.’

Ook Harry de Bruijn, collegelid van ROC Mondriaan, ziet verbinding als een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming. ‘We kregen vanuit het werkveld het verzoek mensen op te leiden die klaar zijn voor 2021. Waarop ik zei: als jij me de advertentie voor 2021 geeft, leid ik ze op! We zijn samen verantwoordelijk, dus laten we gezamenlijk anticiperen. Door elkaars netwerk te delen bijvoorbeeld. Bestuurders maken nu een cross-over en kijken met elkaar mee. Er is niet één oplossing, alle oplossingen bij elkaar, de bindende elementen, daar moet je het van hebben.’

Katinka Van den Berg, directeur projecten - ZIC Parnassia, benadrukt dat verduurzamen een nieuwe manier van denken vraagt: ‘Vereenvoudig bijscholing zowel organisatorisch als financieel. Zorg dat de verpleegkundige z’n BIG-registratie houdt. Op alle niveaus. Houd ze aan boord.’

Zonder wrijving geen glans

De Koplopers die zichzelf presenteerden waren het met elkaar eens over de essentie van succesvol verduurzamen: zonder wrijving geen glans. Flora van Eck van Koploper Extra Strong verwoordde het als volgt:  ‘Ons samenwerkingsverband bestaat nu tweeënhalf jaar. We hebben nog subsidie voor anderhalf jaar om het verschil te kunnen maken. We willen die tijd maximaal benutten door verbindingen te leggen, kennis te delen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het verduurzamen van deze samenwerking is te vergelijken met het investeren in je relatie. Je moet je aanpassen en elkaar niet uit het oog verliezen. Soms schuurt het, dat geeft niet. Laten we trots zijn, onze successen vieren en ons focussen op wat er allemaal goed gaat.’

Een ander terugkerend thema bij alle partijen was ‘anders denken’: Laat de samenwerking niet stollen in regels en papier door het te willen vastleggen in procedurele afspraken. Een optimale samenwerking begint volgens de Koplopers bij een focus op de toegevoegde waarde van het initiatief. Met die scherp voor ogen kun je vervolgens makkelijker buiten de bestaande kaders denken. Hun advies: laat het bestaande systeem vooral los en ga met elkaar op reis.

Zoals bij het businessmodel van Zorgalliantie waarbij financiële bestendiging plaatsvindt aan de hand van het lidmaatschapsmodel: een andere manier van financiering waarbij de deelnemende partijen meebetalen.

Einde Zorgpact, en nu?

Het programma Zorgpact eindigt in december. Hoe gaat het nu verder? Het programmateam stopt ermee, maar de Zorgpactbeweging is net goed op stoom. Gelukkig krijgen de verschillende onderdelen uit het Zorgpact dus wel een vervolg: Doekle Terpstra, huidige aanjager van Zorgpact, blijft in zijn rol als voorzitter van de adviescommissie Werken in de zorg de regionale agenda’s op de kaart zetten. Het Actieleernetwerk, een ander onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg, borduurt voort op onder meer de Kopgroep en zorgt ervoor dat blijvend wordt ingezet op de samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs, zorginstellingen en overheden. Programmaleider Zorgpact Danny van Deursen noemde dat de verdienste van de Koplopers zelf: ‘Er is veel bereikt afgelopen drie jaar. Dankzij de bereidheid grenzen te verleggen is er een betere aansluiting ontstaan tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat kan alleen door het samen te doen, dus blijf elkaar opzoeken en ga het gesprek aan.’

Nieuwe Koplopers Meer weten over de nieuwste aanwinsten in de Kopgroep? Lees hier meer