‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Lerend netwerk bestuurders ‘Nieuw bestuurlijk leiderschap’ van start

Lerend netwerk bestuurders ‘Nieuw bestuurlijk leiderschap’ van start

Op 8 maart in Zwolle was de succesvolle eerste bijeenkomst van het lerend netwerk ‘Nieuw bestuurlijk leiderschap binnen zorg en beroepsonderwijs’. Het doel van dit netwerk is leren van elkaar rondom bestuurlijke vraagstukken die een (boven)regionale aanpak verlangen.

Lerend netwerk bestuurders ‘Nieuw bestuurlijk leiderschap’ van start

De aanwezige bestuurders uit onderwijs, zorg- welzijnsorganisaties en de provinciale overheid waren erg geïnteresseerd in elkaars aanpak van vraagstukken en stelden veel scherpe vragen. Ze bespraken elkaars verwachtingen van het netwerk maar maakten ook al een start met het verzamelen van vraagthema’s voor een kennisagenda: Hoe organiseer ik los van het systeem? Hoe organiseer ik horizontaal toezicht? Hoe vernieuw ik zonder dat dat ten koste gaat van financiële zekerheid?

Samen leren rondom complexe veranderingen

Zo bleek meteen dat dit nieuwe netwerk verschillende werelden aan elkaar kan verbinden. Een mooie eerste ‘proof of the pudding’ van het idee van initiator Christien de Graaff, bestuurder bij het Alfa-college. “De aanleiding voor dit netwerk is dat de zorgsector te maken heeft met grote en complexe veranderingen. Ik denk aan de toepassing van nieuwe technologie, andere financiering, nieuwe ketenpartners, veranderende doelgroepen en snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Rond deze vraagstukken zijn de zorgsector en het beroepsonderwijs voor elkaar van vitale betekenis. Dus is het waardevol om als bestuurders meer van elkaar te leren”, aldus De Graaff.

Dilemma's verbinden aan eigen context

Onder de veertien bestuurders die enthousiast reageerden op haar oproep via Zorgpact was ook Michiel Scheffer, gedeputeerde in de provincie Gelderland. Hij vatte de ingebrachte thema's samen met de vraag: “Hoe speel ik in op de veranderingen van vandaag en tegelijkertijd de behoefte van overmorgen?" In gesprek met elkaar bleek dat de vragen al direct gekoppeld konden worden aan de eigen actuele context. Zoals de rol als gebiedsontwikkelaar in het aardbevingsgebied in Groningen of de ambitie om als mbo-bestuurder via dezelfde taal veel beter docenten en studenten te horen en te betrekken. Mirjam Kuin, bestuurder van WIJ Groningen, keek terug op een geslaagde bijeenkomst: “‘Dit geeft mij veel inspiratie en ruimte!” 


Sluit je aan!

Het lerend netwerk zal ongeveer vijf keer per jaar bijeen komen en afwisselend worden voorbereid door een ander duo. Het netwerk is nog op zoek naar aanvullende deelnemers, o.a. vanuit de overheid en verzekeraars. Ben je ook geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Neem dan contact op met Marije de Jonge: m.dejonge@zorgpact.nl.