‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • 'Live Online Leren' de toekomst van leren en werken in de zorg?!

'Live Online Leren' de toekomst van leren en werken in de zorg?!

​Op 25 januari organiseerde Zorgpact-koploper Extra Strong in het kader van ehealth-week 2018 een kennismaking met Live Online Leren (LOL). Dit is één van de actielijnen van koploper Extra Strong.

'Live Online Leren' de toekomst van leren en werken in de zorg?!

Live Online Leren (LOL)

Live Online Leren (LOL) is de term voor scholing op afstand voor studenten en zorgprofessionals. Tijdens verschillende workshops werden de werkwijze en ervaringen van LOL in het onderwijs en de zorgpraktijk nader belicht.

Virtuele lessen

Tijdens de kennisdeling was er de mogelijkheid live een virtuele les te volgen. Docent Roel Gielen verzorgde de les vanuit Leiden en de deelnemers kropen in de huid van student. LOL als digitale communicatietool heeft als extra functionaliteiten (ten opzichte van een medium als Skype) dat je lessen klaar kan zetten, digitaal materiaal kan delen en ook allerlei digitale werkvormen kan inzetten. 

Virtuele lessen worden momenteel ingezet als ondersteunend onderwijs. Dus een combinatie van fysiek en online leren. In de praktijk blijkt dat BOL-studenten extra gemotiveerd zijn om zo'n 'speciale' les, bijvoorbeeld Anatomie, te volgen naast hun reguliere curriculum. Bij BBL-studenten, die maar één dag per week naar school gaan, wordt LOL gebruikt voor begeleiding op afstand op de praktijklocatie. Tot slot kan LOL van toegevoegde waarde zijn om in te zetten bij Keuzedelen of het geven van bijlessen.

Verbinding onderwijs en praktijk

Gedemonstreerd werd hoe LOL een goede aanvulling is bij de begeleiding van BBL-studenten. Een docent kan bijvoorbeeld meekijken of de student op de praktijklocatie een bepaalde handeling al goed onder de knie heeft. Belangrijke meerwaarde voor docenten, praktijkbegeleiders en studenten blijkt te zijn dat er vaker contacten, overleg en leermomenten kunnen worden ingepland omdat er geen verplaatsingstijd is tussen school en praktijkplek.

Door inzet techniek kan de verbinding tussen onderwijs en praktijk worden versterkt

Ook voor andere vormen van leren en professionalisering wordt het besparen van deze “scharreltijd” als belangrijk voorbeeld genoemd. Bijvoorbeeld in een situatie waarin je vanuit een GGZ-instelling expertise over verslaving met een groep huisartsen wil delen.

Leren op de werkplek

Praktische omgevingsfactoren (werkdruk, beschikbare tijd, kosten), de nieuwe beroepsprofielen en snel veranderende kennis en kunde zorgen voor een toenemende behoefte om leren en werken meer met elkaar te integreren. Maar leren terwijl je werkt, hoe ondersteun je dat effectief en efficiënt? 

Om leren op de werkplek te ondersteunen, ontwikkelde Noordhoff Health – in nauwe samenwerking met 8 ziekenhuizen – een krachtige nieuwe leeroplossing. Met de webapplicatie 'Mijn Zoekapp Ask Me' heeft de zorgprofessional de juiste kennis op het juiste moment bij de hand zodat er goede passende zorg verleent kan worden. Dit is bij uitstek handig in gevallen die minder vaak voorkomen op de werkvloer. 

In plaats van uitgebreide handleidingen wordt via de Zoekapp praktisch toepasbare kennis in de vorm van afbeeldingen, korte video's en animaties aangeboden. Deze informele manier van leren levert de zorgmedewerkers sneller een oplossing bij bijvoorbeeld het bedienen van apparatuur in een ziekenhuis. Verder vindt je kennis over onderwerpen als bloedafname en valpreventie.

Tastbaar

De deelnemers waren erg enthousiast over de toepassing van Live Online Leren in het onderwijs en de zorgpraktijk van morgen. Middels de workshops werd de toekomst van leren en werken in de zorg heel tastbaar!

Gerelateerd aan