‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • ‘Met een beetje lef creëer je zoveel nieuwe kansen’ Over samenwerken met vmbo Zorg en Welzijn

‘Met een beetje lef creëer je zoveel nieuwe kansen’ Over samenwerken met vmbo Zorg en Welzijn

Op 24 mei 2018 spraken Doekle Terpstra, Jelle Boonstra van Regioplus en Maud Croes van Platform VMBO Zorg & Welzijn op de landelijke werkdag van het Platform VMBO Zorg & Welzijn over ‘het vmbo als basis van de beroepskolom’. Doekle Terpstra riep op tot samenwerking tussen vmbo, mbo en het werkveld: ‘En niet door te verkondigen wat er goed is voor het land, maar door het ophalen van goede voorbeelden in de regio en de energie die er op het regionale niveau aanwezig is, zichtbaar te maken’. Tijd om te polsen hoe het met de samenwerking tussen het vmbo en de Zorgpactkoplopers gesteld is.

‘Met een beetje lef creëer je zoveel nieuwe kansen’ Over samenwerken met vmbo Zorg en Welzijn

Hoe ziet de samenwerking er uit?

Hilde Meijs, Samen Slim Zorgen Thuis: ‘Onze samenwerking is het meest intensief met het Pius X College in Bladel. We willen de leerlingen van vmbo naar mbo een overgang op maat bieden die zo geleidelijk verloopt, dat leerlingen die moeite hebben met de grote overgang zich toch gekend en gesteund voelen. Dit doen we door een docent van ons intensief te betrekken bij de voorlichting aan aankomende studenten en hun ouders op locatie van het Pius X College. Ook worden er lessen verzorgd op het vmbo en maken leerlingen op het vmbo al kennis met leervormen van het mbo.'

Zorgboulevard Roosendaal, Kees van Loenhout, Marlies Grommen en Lieke van Genderen, projectleiders Kellebeek College en Da Vinci College: ‘Het mbo en vmbo werken al jaren samen. In het verleden was de insteek vooral gericht op doorlopende leerlijnen en het in beeld houden van de studenten om uitval te voorkomen. De laatste jaren hebben we het voormalige VM2-traject en de vakmanschapsroute voor zowel basis- en kader nadrukkelijk binnen de school en de fysieke Zorgboulevard betrokken. Ervaring leert dat het met name voor de vmbo-scholieren lastig is een stageplek te vinden. Vanuit het Roosendaals Leerbedrijf van de Zorgboulevard en de Plint kunnen we hen extra mogelijkheden bieden. Daarnaast kunnen we mbo-studenten de rol van begeleider laten vervullen bij het stage lopen in de praktijken. Juist op die manier zien we win-win ontstaan.’

Regiocampus, Klaas Luten, deelschoolleider bij vmbo Stad & Esch: ‘Leerlingen van het vmbo basis/kader klas 3 en 4 begeleiden ouderen en kinderen in verzorgingshuizen/zorginstellingen en kinderdagverblijven. Je kunt dan denken aan activiteitenbegeleiding en ouderen helpen met mediawijsheid: hoe werkt een computer of i-pad? Of ze maken een facebookpagina voor ze aan. Onze vmbo-leerlingen worden op hun beurt begeleid door leerlingen van het mbo Drenthe college. De studenten van het Drenthe college leren op deze manier omgaan met leidinggeven.’

Extra Strong, Flora van Eck: ‘We hebben in de aanloop naar de nieuwe opleiding een vitaliteitsbegeleider ingezet op het verbinden met andere doelgroepen, zoals jongeren met een migrantenachtergrond. Elke week komen er 40 vmbo-leerlingen van Johan de Witt College voor proeflessen en workshops naar het ROC Mondriaan bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Het totale programma duurt 10 weken: de groep basis en kader wisselt af: de ene week basis, de andere week kader. Daarnaast worden er gastlessen gegeven door zowel docenten als de partners van Extra Strong op de verschillende vmbo-scholen.'

Wat levert de samenwerking op?

Meijs: ‘Voor een beperkte groep leerlingen hebben we een vakmanschapsroute opgezet. Deze route wordt deels verzorgd door docenten van het vmbo en deels door docenten van het mbo in een geleidelijke overgang. We zien dat een groep studenten zich via deze weg verrassend goed ontwikkelt naar het niveau van Dienstverlener Zorg en Welzijn. Daarin zit wat mij betreft de toegevoegde waarde’

Loenhout: ‘Elk jaar kijken de docenten en instructeurs over en weer in elkaars keuken. Het is opmerkelijk hoeveel dubbele onderwijsmodules je uit programma’s kan halen. Verkorting van de leerweg is geen doel op zich maar behoort wel tot de mogelijkheden. Daar liggen kansen.’

Wijkleercentra Liemers, Cisca van der Span: ‘We zijn momenteel in gesprek met vmbo-scholen uit de regio om samen te werken in wijkleercentra. De meerwaarde van het aansluiten op het vmbo (vo) ligt wat mij betreft in de versterking van elkaar. Om jonge mensen te ondersteunen bij het maken van een bewuste keuze voor de zorg, en ze te helpen door een geleidelijke overgang van vmbo naar mbo. Met als ambitie toe te werken naar doorlopende leerlijnen. Daar ligt de kracht.’

Wat zijn je ambities voor de toekomst?

Meijs: ‘In de toekomst willen we de samenwerking uitbreiden naar meer vakscholen en vmbo-scholen.’

Grommen: ‘Verankering van het curriculum voor de verschillende leerlijnen zowel binnen mbo als vmbo; Implementatie van vmbo-keuzedelen in het mbo-onderwijs, zeker voor de kaderberoepsgerichte leerweg. En een trots draagvlak zijn voor onze studenten!’

Van der Span: ‘De ambitie is om met alle vo- en hbo-scholen in de regio samen te werken. Volgens mij zijn inmiddels alle zorgwerkgevers betrokken en is het beleid dat zittende medewerkers deelnemen aan de wijkleercentra. Partners als gemeenten, buurtinitiatieven, wooncorporaties, welzijnsorganisaties komen in beeld als ze onderdeel zijn van lokale netwerken. Een groot netwerk waarin iedereen op zijn eigen wijze bijdraagt, dat zou mooi zijn.’

Luten: ‘Het zou natuurlijk super zijn als we met onze leerlingen komen tot het opzetten van eigen bedrijfjes, niet per definitie in de zorg maar breder. Dat we meer gebruik maken van samenwerking. We streven naar meer bekendheid voor de Regiocampus zodat onze leerlingen meer curriculum opdrachten bij bedrijven en instanties kunnen uitvoeren. En verder willen we aansluiting vinden met bedrijven die gebruik maken van onze accommodatie. Dat het normaal is dat we bij elkaar over de vloer komen: vmbo, mbo, bedrijven, instellingen en overheid.

Alle voordelen van samenwerken op een rij:

  • Samenwerking tussen vmbo, mbo en zorginstellingen zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en resulteert in goed en toekomstbestendig onderwijs.
  • Studenten hebben baat bij een doorlopende leerlijn met een overgang tussen vmbo en mbo. Hierdoor maken ze geleidelijk kennis met het mbo en wat er van ze verwacht wordt.
  • Verkorting van de leerroute is geen doel op zich maar schept wel mogelijkheden.
  • Studenten krijgen een beter en realistischer beroepsbeeld. Dat verkleint de kans op uitval van leerlingen.
  • Kennisuitwisseling tussen vmbo- en mbo-docenten. Daar wordt onderwijs beter van.

Meer info over samenwerkingstools voor het vmbo

Meer info over lesmateriaal 'Aan jou hebben we wat'

Bijeenkomst landelijke werkdag Platform Zorg & Welzijn