‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Nieuwe keuzedelen zorg & welzijn versterken positie mbo'ers op arbeidsmarkt

Nieuwe keuzedelen zorg & welzijn versterken positie mbo'ers op arbeidsmarkt

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 25 februari hebben Zorgpact en SIGRA (samenwerkende organisaties in gezondheidszorg en welzijn) gesproken over hoe mbo-instellingen snel kunnen inspelen op veranderingen in de regionale arbeidsmarkt. Minister Jet Bussemaker van OCW heeft onlangs aan deze wens gehoor gegeven met de introductie van keuzedelen.

Nieuwe keuzedelen zorg & welzijn versterken positie mbo'ers op arbeidsmarkt

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, bevestigt de visie van SIGRA om regionaal maatwerk te kunnen bieden en snel in te kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. SIGRA heeft al eerder gevraagd om een kortere doorlooptijd van kwalificatiedossiers, die dit mogelijk maakt.

De invoering van nieuwe keuzedelen in het mbo voorziet in deze wens. Vanaf augustus 2016 kunnen onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven zelf keuzedelen ontwikkelen, of gebruikmaken van ruim 400 keuzedelen die al zijn ontwikkeld. De doorlooptijd van een keuzedeel bedraagt slechts drie maanden. Dat is veel sneller dan de kwalificatiedossiers, die op landelijk niveau worden ontwikkeld door een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Elk kwartaal kunnen de keuzedelen binnen een mbo-instelling worden aangepast.

Actuele regionale ontwikkelingen

Op deze manier kan het mbo het onderwijsaanbod beter afstemmen op actuele regionale ontwikkelingen of snel reageren op trends als robotisering en de toenemende impact van technologie in de zorg. 

Het nieuwe keuzedeel ‘Zorginnovaties’ leert mbo-studenten bijvoorbeeld technologische hulpmiddelen in te zetten, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het keuzedeel ‘Fries’ voor mbo-verpleegkundigen komt tegemoet aan wensen van specifieke zorginstellingen in Friesland. En in de grensstreken kunnen mbo-studenten straks het keuzedeel ‘Duits’ kiezen, zodat ze makkelijker over de grens aan het werk kunnen. Elke school is vrij om te bepalen welke keuzevakken ze per kwalificatie aanbiedt.

De keuzedelen nemen 15 procent van de uren per beroepsopleiding in beslag. Ze krijgen een formele status doordat ze op het diploma worden vermeld. Zo zijn de keuzedelen een belangrijke meerwaarde op het diploma.

Feria Clijnk van Arikin (opleidingen in de gezondheidszorg): ‘Wij zijn erg blij met de keuzedelen mbo. Zorginstellingen en onderwijs werken op dit moment in co-creatie keuzedelen uit. Een mooie manier om samen invulling te geven aan de regionale thema’s.!’

Een overzicht van alle keuzedelen is te vinden op de website van het SBB. In dit overzicht ziet u een overzicht van keuzedelen die specifiek voor zorg & welzijn zijn ontwikkeld.