‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd

Publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd

Op de Landelijke Werkdag Zorgpact 2017 werd de publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd. Het is een boekje vol ideeën
en mogelijkheden om de zorg en welzijn mensgerichter te maken. Zij zijn aangereikt door de Zorgpactcommunity zelf: samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen, werkgevers in zorg en welzijn en lokale overheden.

Publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd

In het voorjaar van 2015 gaven de ministeries van OCW en VWS het startsein voor het Zorgpact. Sindsdien is de beweging uitgegroeid tot een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg en welzijn en lokale overheden uiteenlopende ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst.

De belangrijkste inzichten die zij daarbij hebben opgedaan zijn samengevat in de publicatie 'De samenwerking dient de mens'. Het is een beknopte samenvatting van de lessen en aanbevelingen die zij willen delen. De inzichten zijn verdeeld over vijf onderwerpen: vier inhoudelijke thema’s die overal in de Zorgpactcommunity op de agenda staan (Leren in de praktijk, Zorg en technologie, Toenemende opleidingseisen en Permanent leren) en één overkoepelend thema (Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt).

Ieder thema is voorzien van een korte duiding waarin het thema wordt gedefinieerd. Elke les bestaat uit een inhoudelijke beschrijving en (waar mogelijk) een praktijkvoorbeeld. We sluiten af met een aantal tips en verwijzingen om u direct op weg te helpen. Zo hopen we
op een handzame manier de kennis die in het Zorgpact wordt opgedaan ook met u te delen.