‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Regionale Zorgpacten: 'we weten elkaar te vinden'

Regionale Zorgpacten: 'we weten elkaar te vinden'

Dinsdag 10 mei kwamen vertegenwoordigers van zes regionale Zorgpacten bij elkaar in Den Haag om de stand van zaken op te maken. Dat deden ze in het bijzijn van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Hij was aangenaam verrast door de samenwerking. ‘Jullie nemen het heft in eigen handen. Dat is doorslaggevend voor een succesvolle transitie in zorg en welzijn.’

Regionale Zorgpacten: 'we weten elkaar te vinden'

Het gaat goed in de regio. ‘Vroeger waren we tot elkaar veroordeeld, maar nu weten we elkaar te vinden.’ Zo verklaren de vertegenwoordigers van de regionale Zorgpacten het vele werk dat in de regio wordt verzet.

Goede naam 

Er worden enorm veel initiatieven ontwikkeld en het gezamenlijke draagvlak is groot. En dat blijft niet onopgemerkt in de regio. Steeds meer werkgevers in zorg en welzijn en onderwijsinstellingen sluiten zich aan bij de regionale Zorgpacten, die inmiddels een goede naam hebben opgebouwd. Het label Zorgpact geeft een gezicht aan de transitie in zorg en welzijn en de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Een vertegenwoordiger van Zorgpact Noord merkte op dat dit in het voordeel werkt. ‘We zien dat mensen die sterk in het proces staan, zich als ambassadeur van Zorgpact opwerpen. Dat werkt aanstekelijk voor andere partijen.’

Het is een goed uitgangspunt voor de duurzame samenwerking, waarvoor de regionale Zorgpacten zich inzetten. Tegelijkertijd is dit ook een uitdaging, want verschillende deelnemers vroegen zich af hoe ze deze samenwerking het beste konden borgen. En hoe ze ervoor konden zorgen dat regionale organisaties aangehaakt blijven.

Dilemma’s 

Tijdens de regiobijeenkomst werden ook andere dilemma’s besproken, zoals omgaan met toenemende opleidingseisen en de organisatie van leren in de praktijk. Ook omgaan met bestuurlijke druk en de betrokkenheid van gemeenten bij de agenda van het Zorgpact passeerden de revue. De deelnemers concludeerden onder meer dat meer kwaliteitseisen de zorg niet beter maken. Het is beter te kijken naar geschiktheid dan naar diploma’s. Werkgevers en onderwijsinstellingen vinden daarnaast dat gemeenten hen vooral moeten faciliteren. Ook droegen ze mooie ideeën aan voor leren in de praktijk.

Staatssecretaris Van Rijn concludeerde dat er goed werk wordt gedaan in de regio. Hij nodigde de regionale Zorgpacten uit het enthousiasme vast te houden en de ruimte te nemen om te doen wat nodig is.