Samen kom je verder!

Op een aantal belangrijke vraagstukken die spelen in de zorg hebben wij met regionale partijen de handen ineengeslagen. Deze initiatieven komen samen in Zorgpact Limburg: een krachtenbundeling van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de (lokale) overheid.

Samen kom je verder!

‘Integratie van techniek in de zorg’ is bijvoorbeeld een vraagstuk dat we nu op regionaal niveau samen aanpakken. Technologische ontwikkelingen bieden volop kansen om het écht anders te doen. Om betere zorg op maat te leveren, met echte aandacht voor de behoeften van cliënten. Projecten die we in dit kader opzetten zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen/integreren van nieuwe internettechnologie, de Leertuin Ouderen, robottechnologie (Zora) en de inzet van domotica om het thuis wonen langer mogelijk te maken. 

Een ander vraagstuk waar we ons samen over buigen is ‘Flexibilisering arbeidsmarkt Noord-Limburg’. Als grote ggz-aanbieder ondervinden wij als geen ander problemen om flexibiliteit te organiseren binnen onze huidige groep medewerkers. Daarom namen wij het initiatief om de regionale arbeidsmarkt verder te flexibiliseren. De behoefte blijft om goed opgeleide medewerkers voor de zorg te behouden. Maar hoe stem je vraag en antwoord op elkaar af wanneer de zorgvraag steeds grilliger verloopt en de zorgtechnologie oprukt? Een ingewikkeld vraagstuk dat roept om nieuwe en innovatieve oplossingen. 

De uitwerking van onze eigen aanpak loopt voorspoedig; ons Flex-Team staat al aardig in de steigers. Maar het vraagt veel energie om die weg samen met de andere partners in te vullen: bestuurders en coördinatoren hebben ook veel andere prioriteiten op hun bord. Daarom hebben we laatst met de andere initiatiefnemers tijdens een verdiepende workshop de nadere invulling afgestemd. Dit werken we nu uit in een trajectplan.

Kortom, er is absoluut een grote intrinsieke motivatie om de veranderingen in de zorg gezamenlijk op te pakken! Het is mooi om te zien dat Zorgpact in positieve zin aanjaagt. Echter, het is zaak alert te blijven omdat veel energie naar de eigen organisaties blijft stromen. Iedereen moet immers de veranderingen het hoofd blijven bieden. Het is belangrijk dat Zorgpact niet naar de achtergrond verdwijnt. Want, en daar ben ik van overtuigd: samen kom je verder!

Jolande Tijhuis Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh

Gerelateerd aan