‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Samen meer werk maken van zij-instromers

Samen meer werk maken van zij-instromers

Op donderdag 30 maart verzamelden 50 beslissers uit onderwijs, zorg- en welzijn en overheid, om te spreken over de zij-instroom binnen zorg en welzijn. Een actuele en relevante vraag nu de spanning op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Op de 1,2 miljoen werkenden zijn er op dit moment 67.000 WW-uitkeringen vanuit de sector Zorg en Welzijn. Minder dan in andere sectoren lukt het deze mensen binnen een jaar weer aan het werk te komen.

Samen meer werk maken van zij-instromers

Maatschappelijk vraagstuk 

Gerda Eerdmans, voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort, heet de aanwezigen welkom in de vernieuwde locatie van MBO Amersfoort. Een locatie waarin bijvoorbeeld de dagbesteding van een zorgaanbieder gehuisvest is binnen de muren van de school. Eerdmans benadrukt daarmee dat het onderwijs al veel meer dan vroeger maatwerk biedt en zich richt op het werkveld en de maatschappij. Doekle Terpstra vindt de bijeenkomst met deze opkomst bij voorbaat al geslaagd. De arbeidsmarkt verandert snel en niet alleen de vraag naar zorg en welzijn, maar ook de concurrentie tussen sectoren neemt met de economische groei toe. Het is belangrijk dat partijen in zorg en welzijn meer samenwerken om meer medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen voor deze publieke opdracht. Tof Thissen, directeur van het UWV werkbedrijf, benadrukt dat het gaat om een maatschappelijk vraagstuk: hoe laten we deze mensen meedoen in de maatschappij? Hoe kan UWV als partner (regionaal) een rol spelen? Volgens Thissen is anti-cyclisch opleiden dé uitdaging voor de sector Zorg en Welzijn en UWV. 

Van banenmotor tot krimpsector 

Freek Kalkhoven is arbeidsmarktadviseur bij UWV en licht arbeidsmarktcijfers van Zorg en Welzijn toen.  Kalkhoven: ‘Tot aan 2012 was zorg dé banenmotor. Maar vanaf 2012 nam het aantal banen in de zorg flink af. Met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen zag men een flinke krimp, met een daling van 14 procent.’ Het goede nieuws is dat het UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn weer zal aantrekken. De voorspelling is dat er in 2017 en 2018 maar liefst 21 duizend banen in zorg en welzijn bij komen. Op een kaart laat Kalkhoven de spanning op de arbeidsmarkt zien. Opvallend is dat er per regio grote verschillen zijn. Doekle Terpstra ziet dit als een onderstreping van een regionale aanpak: ‘Er is zoveel diversiteit in het land. Het belang van regionale context wordt steeds belangrijker. Hoe zorgen we dat we in de regio begrijpen wat er aan de hand is? Een blauwdruk van een centrale overheid of een centraal overleg past hier niet meer.’

Na een illustratie van twee praktijkvoorbeelden van concrete samenwerking tussen UWV, werkgevers en onderwijs, gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek aan verschillende tafels. Hoe kunnen zij-instromers een oplossing bieden voor de arbeidsmarktuitdaging en wat kan de lokale overheid daarin betekenen? Wat is nodig voor de betere samenwerking tussen UWV en werkgevers? En hoe kan modulair onderwijs een oplossing bieden in de bij- en omscholing?

Gretigheid 

Na het bespreken van de opbrengsten van de tafelgesprekken, evalueren Thissen en Terpstra de bijeenkomst. Thissen: ‘Van dit soort ontmoetingen moeten we het hebben. Ik hoop dat dit het begin is van een intensievere relatie. Ons doel is minder hoge pieken en diepe dalen, maar een constante stroom. Daarom gaan wij graag een duurzame en strategische samenwerking aan.’

Terpstra: ‘Er valt me een bepaalde gretigheid op in de gesprekken: overal worden kansen gezien. Er is een bereidheid om van elkaar te leren, te inspireren en te doen wat vanuit de maatschappij van ons verwacht wordt.  Maar het verondersteld wél andere vormen van samenwerken. Hoe doen we dat? En wie neemt de regie?’

Heeft de bijeenkomst de aanwezigen iets opgeleverd? De geluiden uit de zaal bevestigen dat men wijzer is geworden, meer informatie heeft gekregen rondom het vraagstuk en relevante contacten zijn opgedaan. Een duwtje in de rug voor alle aanwezigen om samen meer werk te maken van zij-instromers.