‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Samenwerken als vmbo-school in de regio, hoe doe je dat? Samenwerkingstool voor het vmbo

Samenwerken als vmbo-school in de regio, hoe doe je dat? Samenwerkingstool voor het vmbo

In het proces van samenwerken met andere vmbo-scholen, het mbo en het werkveld komen heel veel vaardigheden aan bod: overleggen, keuzes maken, focussen en ideeën toetsen zijn er een aantal. Het Zorgpact ontwikkelde in het najaar van 2018 samen met het Platform VMBO Zorg & Welzijn een Samenwerkingstoolkit speciaal voor het vmbo Zorg en Welzijn om hierbij te ondersteunen. De tools stellen samenwerkingspartners in staat het gesprek op gang te brengen, te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder’? De onderdelen van deze toolkit zijn gratis beschikbaar en online in te vullen. Je kunt de tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

Samenwerken als vmbo-school in de regio, hoe doe je dat? Samenwerkingstool voor het vmbo

Op dit moment wordt een pilot met de toolkit uitgevoerd in de regio Eindhoven. De ervaringen uit Eindhoven zullen begin december 2018 in de vorm van een artikel bij het materiaal op de site beschikbaar worden gesteld.

Praatplaat:

De Praatplaat helpt bij het gezamenlijk reflecteren op de huidige situatie waarin de samenwerkingspartners zich bevinden, om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren en om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’.

Follow-up plaat:

Voorkom dat reflecteren een eenmalig gesprek is en zorg er voor dat er daadwerkelijk acties voor verbeteringen in gang gezet worden. Concrete afspraken houd je daarom bij in de Follow-up plaat.

Zie voor meer uitleg en tips & trucs over de Praatplaat en Follow-up plaat de ‘handleiding samenwerkingstool’.

Education Model Canvas

Bij een nieuwe of bestaande samenwerkingsstructuur hoort een ‘business model’: Waar werk je samen naartoe en hoe doe je dat? Het Education Model Canvas (afgeleid van het Business Model Canvas) helpt focussen, keuzes maken en ideeën toetsen.

Het inspiratiekompas

Het inspiratiekompas is een hulpmiddel voor de invulling van thema’s en onderliggende activiteiten die de regio wil uitvoeren. Het kompas bevat zes thema’s. De zes genoemde thema’s kunnen richting geven, maar zijn niet uitputtend. Om goed aan te sluiten op de regionale uitdagingen zijn er wellicht nog regio specifieke thema’s te benoemen.

Waarom deze toolkit? 

Technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid, vergrijzing en vele andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van zorg en welzijn. Om professionals met andere taken en competenties. Om een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarvoor is duurzame samenwerking in de regio tussen zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden nodig. De komende tijd is er veel aandacht om de tekorten op de zorg- en welzijnsarbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het vmbo speelt daarbij een belangrijke rol, en kan deze rol alleen goed vervullen in samenwerking met de onderwijsketen, het werkveld en waar mogelijk ondersteund door regionale overheden. De maatschappelijke opgave waarvoor de sector en dus ook het vmbo Zorg en Welzijn staat, is immers alleen in te vullen als iedereen betrokken is en samenwerkt vanuit een gezamenlijke (regionale) visie.