‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Succesfactoren voor een bestuurlijk lerend netwerk

Succesfactoren voor een bestuurlijk lerend netwerk

Dinsdag 11 september 2018 kwam het bestuurlijk lerend netwerk voor de derde maal bijeen in het Zorgtrainingscentrum in Zwolle. Doel van dit netwerk is leren van elkaar naar aanleiding van vraagstukken die bestuurders bezig houden en die vragen om een bestuurlijke blik en een (boven)regionale aanpak.

Succesfactoren voor een bestuurlijk lerend netwerk

Bestuurders Berend van der Ploeg (Attent Zorg en behandeling), Mirjam Kuin (Wij Groningen), Theo Rietkerk (Landstede), Fenna Eefting (Vogellanden) en Christien de Graaff (Alfa-college) namen tijd om weer ‘van een afstandje naar zichzelf te kijken’ en geïnspireerd te worden door de inzichten die iedereen deze zomer opdeed. Dat deden zij met ondersteuning van Hessielle van Dam van Koploper Zorgtrainingscentrum, die als procesbegeleider optrad.

De bestuurders spraken onder meer over wendbaarheid, transitie, vakmanschap, uit de kramp komen en hoe je eigen DNA zich verhoudt t.o.v. het organisatie-DNA. Maar ook aan de meerwaarde en kwaliteit van het bestuurlijk lerend netwerk zelf werd aandacht besteed. Commitment in aanwezigheid is voor de deelnemers heel belangrijk, omdat je als het ware een aantal fases doorgaat: van kennismaking kom je via persoonlijke ontmoeting naar vertrouwen en respect. Door regelmatig deel te nemen kun je dus verdieping aanbrengen in het gesprek. Daarnaast concludeerden de aanwezige bestuurders unaniem dat naast de regelmatige ontmoetingen ook de structuur van een gespreksmethodiek en een procesbegeleider enorme invloed op de kwaliteit en meerwaarde van het netwerk hebben.

Meer weten?

Het lerend netwerk komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Het wordt afwisselend voorbereid door een ander duo. Het netwerk staat open voor aanvullende deelnemers, o.a. vanuit de overheid en verzekeraars. Op 14 november is er dit jaar nog een bijeenkomst gepland en in 2019 gaat dit netwerk door. Wil je meer weten, zelf ook iets opzetten of ben je gewoon nieuwsgierig, neem dan gerust contact op met Marije de Jonge via m.dejonge@zorgpact.nl.


Meer over de vorige bijeenkomsten en het ontstaan van dit initiatief: