‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Succesvolle Kopgroepbijeenkomst Breda

Succesvolle Kopgroepbijeenkomst Breda

Op donderdag 29 maart vond de Kopgroepbijeenkomst voor het zuiden van het land plaats, bij het GET-lab van Avans Hogeschool in Breda. Net als de bijeenkomst in Zwolle was dit een geslaagde dag, waarbij 25 Koplopers samenkwamen. Met het thema ‘Toekomstgericht aan de slag’ werd er in Breda vooral nagedacht over het creëren van nog meer draagvlak voor en uitbreiding van technologie in de zorg en het zorgonderwijs.

Succesvolle Kopgroepbijeenkomst Breda

Nieuwe leercultuur 
Doekle Terpstra opende de dag samen met Marga van der Put, directeur Social studies van de Avans Hogeschool. Zij gingen onder meer in op de huidige onderwijsvormen: “De concepten van vroeger passen niet bij de innovaties van vandaag. We moeten ruimte creëren voor een nieuwe leercultuur, voor initiatieven zoals het GET-lab”. Toen ze net bij Avans was begonnen, miste van der Put de verbinding tussen de gezondheidszorg en welzijn en had ze de wens om het onderwijs heel anders in te richten door leerlingen de wijk in sturen. Van der Put zei hierover: “Het was een voordeel dat ik onervaren was op dit terrein. Ik zei ‘gaaf, gaan we doen’, zonder te weten dat de praktijk weerbarstiger zou blijken. Maar juist door gewoon aan de slag te gaan hebben we er ook heel veel van geleerd”. Die ervaring heeft er mede toe geleid dat Avans Hogeschool later het GET-lab startte.

Technologie toegankelijker maken
Docente Miriam Reelick van het GET-lab merkte zelf dat zowel leerlingen als leraren weinig op de hoogte waren van de technologische mogelijkheden binnen de zorg. Om hier verandering in te brengen heeft ze van een leeg lokaal haar werkplek gemaakt. Op die manier konden leerlingen en leraren op een laagdrempelige manier kennismaken met het GET-lab. Studenten liepen naar binnen en begonnen met experimenteren, en leraren kwamen binnen voor een kop koffie waarbij ze in gesprek gingen met Reelick. Het zien van goede voorbeelden doet volgen. Datzelfde geldt voor professionals en docenten. De ambitie van Reelick is dat technologie niet alleen iets van het GET-lab is, maar door alle docenten wordt meegenomen in hun onderwijs.Pitches nieuwe koplopers 

Sergej Koopmans, van de nieuwe koploper ZIC Parnassia, bepleitte net als Reelick het belang van contact maken. “Daarin zit de crux, je moet naar buiten. Met ZIC Parnassia hebben we een ervaarwoning middenin het centrum van Den Haag gerealiseerd. Hier kunnen burgers en cliënten de ‘IZI’-woning zelf testen. Zo vormen we een nieuwe community en gaan mensen met elkaar in gesprek”. De Kopgroepbijeenkomst in Breda was een goede dag waar heel veel informatie onderling is uitgewisseld. De koplopers zetten met de kopgroep in op vernieuwing, samenwerking door middel van het delen van best practices, aandacht voor alle onderwijsniveaus in de zorg en beweging naar een goede, effectieve manier van het leveren van zorg. De kopgroep bestaat inmiddels uit 73 koplopers. Al deze koplopers starten initiatieven gericht op meer mensen in de zorg te krijgen, en zorg en techniek zien te combineren. Meer weten over de nieuwe koplopers? Check: https://zorgpact.nl/kopgroep

Gerelateerd aan