‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Succesvolle pilot Augmented Reality in Midden Nederland

Succesvolle pilot Augmented Reality in Midden Nederland

Zorgmedewerkers en studenten experimenteerden in een innovatieve pilot in Midden- Nederland een half jaar lang met Augmented Reality (AR) brillen. Het resultaat? Meer persoonlijke aandacht en daarmee betere feedback.

Succesvolle pilot Augmented Reality in Midden Nederland

Tijdens de uitvoering van zorghandelingen kregen zorgmedewerkers en studenten instructies op basis van de Vilans KICK-protocollen via een klein schermpje in de AR-bril die zij ophadden. Toetsers hebben tijdens deze unieke proef meegekeken via een camera op de bril en feedback gegeven.

Onderzoek en resultaten augmented Reality

In het onderzoek werd getoetst hoe medewerkers en studenten een voorbehouden en risicovolle handeling uitvoeren terwijl ze instructies krijgen via de AR-bril. Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) zijn handelingen die een speciale bekwaamheidsvragen van zorgmedewerkers. Belangrijk resultaat van het experiment is dat studenten en medewerkers aangeven meer persoonlijke aandacht te krijgen en daarmee betere feedback. De leermethode brengt verdieping en aandacht voor details. Bovendien geeft het leren met AR een positieve leerervaring. Deelnemers vinden het leuk!

Zorgpact Midden Nederland

De innovatieve pilot een initiatief van het platform Nieuw Leren in de Zorg (Cordaan, Reinaerde, Vitras/ Santé Partners, Vilans, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht), in samenwerking met Zorgpact Midden-Nederland en werkgeversorganisatie UtrechtZorg. Zorgmedewerkers van Reinaerde, Vitras/ Santé Partners en St. Pieters en Bloklands Gasthuis en leerlingen van het ROC Midden Nederland zijn met het gebruik van de bril aan de slag gegaan. 

Vervolg

Naar aanleiding van de positieve resultaten, gaat het platform Nieuw Leren in de Zorg niet alleen door met experimenteren met de huidige toepassing, maar wordt er ook gekeken naar een bredere toepasbaarheid van de techniek. Denk hierbij aan het meekijken op afstand bij (thuis)zorg, wondverzorging, of het ‘even’ laten meekijken door een huisarts of specialist. Hier kunnen ook mantelzorgers of cliënten die zelf handelingen uit moeten voeren profijt van hebben.

Missie ROC Midden Nederland

Deze pilot past heel goed bij de missie van ROC Midden Nederland. Ebby Pelsma, directeur Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland: “Ondersteunende technologie gaat een steeds grotere rol spelen voor huidige en toekomstige zorgprofessionals. Dit heeft gevolgen voor het leren en opleiden. We zijn continu bezig om ons onderwijs op de technologische ontwikkelingen aan te sluiten en te experimenteren. Deze pilot is hier een voorbeeld van, maar ook het LivingLab in Amersfoort waar studenten kennis maken met de dagelijkse praktijk en de nieuwste technologische mogelijkheden op het gebied van (ouderen)zorg. We zoeken binnen deze projecten samenwerking met verschillende disciplines en partners, bijvoorbeeld in dit platform nieuw leren in de zorg”.

Download hier het document over de pilot, met resultaten, verbeterpunten en aanbevelingen.

Bron: www.zorgpactmiddennederland.nl

Gerelateerd aan