‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Succesvolle themabijeenkomst permanent leren

Succesvolle themabijeenkomst permanent leren

Op 22 november organiseerde Evolva Werkplekleren 3.0 samen met het Zorgpact een themabijeenkomst over permanent leren. Onder permanent leren verstaan we een cultuur waarbij leren tijdens het leven een vanzelfsprekendheid is, en er continue aandacht bestaat voor het op peil houden van kennis en vaardigheden

Succesvolle themabijeenkomst permanent leren

In de ochtend werden zes inspirerende praktijkvoorbeelden, waarvan 4 koplopers van het Zorgpact, van permanent leren gepresenteerd, door:

1. Anky de Bakker & Alet Veldhuis - sTimul: Zorg-ethisch Lab
2. Vivette van Cooten - Avans Hogeschool: GET-Lab
3. Wendy Kemper-Koe Brugge - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Leerkring Krachtige Kernen
4. Janneke Willemse & Carin de Boer - InHolland: Leer en Innovatie Netwerk
5. Desirée Schapkens -  ROC Gilde : Leerwerkplaatsen en wijkleerbedrijf
6. Sioe Li Liem - Zuyd Hogeschool : Leergang expert werkplekleren

Prof. Dr. Joseph Kessels vatte deze praktijkvoorbeelden mooi samen: men kan veel leren van de persoonlijke ervaring; dit geldt ook voor docenten. Leren op de werkplek is bovendien sociaal leren: het vindt plaats in de interactie met anderen. Pitches zijn mooie vormen van sociaal leren en daar is de werkplek zeer geschikt voor.

De resultaten van informeel leren op de werkplek zijn lastig zichtbaar te maken. Hoe maken we de waarden van permanent leren duidelijk voor bestuurders, sponsoren of politici? En als leren op de werkplek plaatsvindt, hoe combineer je dan werk en leren?

Hieronder liggen een aantal belangrijke opgaven: - Hoe gaan we van aanbod naar vraag- en zelfsturing? - Permanent leren is niet alleen een scholingsvraagstuk, het is ook een bestuurlijk en politiek vraagstuk. - Hoe betrek je studenten als medewerker?

In de middag gaven drie expert inhoudelijke context aan de voorbeelden uit de praktijk: 1. Prof. Dr. Joseph Kessels : Leidinggeven aan de vernieuwing van werken en leren: wie doet dat? 2. Jos Dumoulin, Director Operations, ROCKWOOL Central West Europe: Investeren in een rijke leercultuur 3. Willbrord Kruijsen van het ministerie van Sociale Zaken: Permanent leren gezien vanuit het Ministerie 

Vervolgens kwamen de vraagstukken uit de praktijk nog eens na voren tijdens een paneldiscussie. Eén van de panelleden: "Er kan veel meer dan je denkt. Organiseer dus niet je eigen belemmering, maar ga aan de slag!"

Wil je een themabijeenkomst bijwonen? Kijk in de agenda voor informatie. 

Gerelateerd aan