‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Terugblik themabijeenkomst Zorg & Technologie

Terugblik themabijeenkomst Zorg & Technologie

Hoe leer je professionals in zorg en welzijn omgaan met nieuwe technologie? Een boeiende en uitdagende vraag waarop veel antwoorden mogelijk zijn. Want implementatie van technologie in zorg en welzijn(sonderwijs) kan op verschillende manieren, zo bleek uit de good practices van drie koplopers. Zij deelden op donderdag 29 september voorafgaand aan de Kopgroepontmoeting hun kennis en ervaringen met zo’n vijftig zorg-, onderwijs- en overheidscollega’s op de themabijeenkomst zorg & technologie van het Zorgpact.

Terugblik themabijeenkomst Zorg & Technologie

Maar liefst 27 innovatiewerkplaatsen telt het Centre of Expertise Healthy Ageing. Een resultaat van de sterke onderlinge samenwerking in het netwerk. Dat bestaat uit zo’n 150 partners (hogescholen, ROC's, UMCG en RUG, bedrijven en lokale overheden) die onderzoek, onderwijs en praktijk combineren om zorg en welzijn te innoveren. Behalve deze innovatiewerkplaatsen helpt ook de multidisciplinaire samenwerking om zorg en technologie meer met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan ICT-studenten die samenwerken met studenten Fysiotherapie.

De Waag Society, de organisatie achter koploper MakeHealth, pakt het weer op een andere manier aan. ‘Er zit veel innovatieve kracht bij cliënten en professionals in zorg en welzijn’, vertelt projectmanager Jurre Ongering. ‘Dus vinden wij het belangrijk om nieuwe toepassingen in combinatie met cliënten en zorgprofessionals te ontwikkelen. Niet alleen wordt de technologie daar beter toepasbaar van, maar ook kun je daarmee veranderingen beter bewerkstelligen: mensen willen wel veranderen, maar niet gedwongen worden te veranderen.’

Veranderingen zijn ook zichtbaar in Limburg, waar koplopers Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT, gericht op het hbo) en Zorgtechniek Limburg (ZTL, gericht op het mbo) nauw samenwerken om fundamenteel bij te dragen aan een gezonde zorgeconomie. De route daar naartoe verloopt via ‘adoptie en acceptatie van technologie in de zorg’, zoals Sioe Li Liem (EIZT) en Ton Pagen (ZTL) uitleggen. De onderlinge samenwerking draagt daaraan bij: vanuit de programmalijnen van EIZT wordt gewerkt aan concrete producten, die toepasbaar zijn als lesmaterialen Technologie in de zorg. Die materialen worden door ZTL gebruikt om zittend zorgpersoneel bij te scholen en studenten in de nieuwe opleiding Zorgtechnicus. Mooi is het zeker, makkelijk niet altijd, volgens de sprekers: ‘Bij implementatie van technologie in bepaalde opleidingen moet heel gedetailleerd per competentie worden gekeken waar je bepaalde handelingen/activiteiten kunt vervangen door technologie. Dat is soms knutselen en puzzelen.’