‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Tijd voor verbreding en verdieping

Tijd voor verbreding en verdieping

We zijn alweer twee weken op weg in 2016, maar dat weerhoudt mij er niet van u een gezond, inspirerend en initiatiefrijk nieuw jaar toe te wensen!

Tijd voor verbreding en verdieping

2015 was voor mij een spannend en bruisend jaar, met een geweldige afsluiting in de vorm van de Landelijke Werkdag op 2 december. Ik heb genoten van uw enthousiasme. Werkgevers, overheden en onderwijs presenteerden tientallen initiatieven in de regio, met mooie resultaten. En er werd veel gediscussieerd en kennis uitgewisseld. Hoe je de ruimte in regels kunt nemen. Aan welke eisen een goede aanbesteding moet voldoen en hoe werkgevers en onderwijsinstellingen daarbij betrokken kunnen worden. In dit magazine leest u meer over deze en andere onderwerpen.

In 2016 gaan wij een extra dimensie aan het enthousiasme toevoegen met het thema verbreden en verdiepen. Meer regionale zorgpacten, meer goede voorbeelden van koplopers en nog meer ruimte in de regels. Ook willen we inhoudelijk dieper ingaan op specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld:

  • Van wie is de regionale arbeidsmarkt?
  • Wat zijn onze veranderkundige uitgangspunten?
  • Hoe geven we onze professionals ruimte om in te spelen op de behoefte van cliënten?
  • Hoe verbinden we de zorgopleidingen met het werkveld?

Ik kijk ernaar uit om dit samen met u uit te werken tijdens bijeenkomsten en workshops en in persoonlijke gesprekken. Maar ook via onze website en dit online magazine. Heeft u meer vraagstukken om met ons te verkennen? Wilt u advies over uw initiatief? Een mooie activiteit met ons delen? Wij zijn er klaar voor!

Doekle Terpstra Aanjager Zorgpact