‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Uitgelicht: het Huis van Morgen

Uitgelicht: het Huis van Morgen

Het Huis van Morgen is een soort bibliotheek voor innovatieve zorgproducten: hier kan men de nieuwste gadgets bekijken, uitproberen én lenen om te testen in de praktijk.

Uitgelicht: het Huis van Morgen

Dit project valt onder het Care Innovation Center West-Brabant, één van de projectpartners van Koploper Zorgboulevard Roosendaal. Het Huis van Morgen is gevestigd in de Zorgboulevard van het Kellebeek College.

Voor iedereen 

Het Huis van Morgen wil iedereen kennis laten maken met innovatie in de zorg. Chantal van Spaendonck, directeur: ‘De zorgsector is de grootste werkgever in West- Brabant. In het Huis van Morgen kan iedereen kennismaken met zorginnovaties die gericht zijn op preventie, zelfzorg en zelfregie. Specifiek richten wij ons op de zorgprofessionals van de toekomst: studenten. Ook richten we ons op huidige professionals, mantelzorgers en burgers.’ 

Win-win-win 

Het Huis van Morgen is een goed voorbeeld van een gunstige samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Chantal: ‘Met het project kan het onderwijs de studenten beter opleiden en up-to-date kennis aanbieden. De overheid is betrokken omdat dit project burgers helpt zelfredzaam te zijn en langer thuis te wonen. Bedrijven krijgen feedback van de gebruikers voor hun innovatieve producten.’ 

Grijs gebied

Deze samenwerking gaat goed, maar toch is het soms lastig te bepalen wie financiële verantwoording draagt. ‘Je zit in een grijs gebied tussen overheid en commercie.’, vertelt Chantal. ‘Op financieel vlak vinden we dat soms lastig. Waar ligt de grens, wie voelt zich verantwoordelijk? Wij zijn benieuwd of er Koplopers zijn die ook met verschillende funders aan tafel zitten.’   

Oproep 

Heb jij ervaring met een financieel model van publiek- privaat samenwerken? Of wil jij in gesprek gaan met het Huis van Morgen? Neem dan contact op met Chantal: chantal@cic-westbrabant.nl