‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Verbinden, inspireren en samenwerken bij Zorgpact RijnGouwe

Verbinden, inspireren en samenwerken bij Zorgpact RijnGouwe

Alle ontwikkelingen in zorg en welzijn vragen ook om andere kwaliteiten van medewerkers. Om partners te inspireren en aan te moedigen tot het opstarten van nieuwe initiatieven organiseerden Care2Care, Hogeschool Leiden, ID College en de gemeente Leiden de regionale bijeenkomst Zorgpact RijnGouwe.

Verbinden, inspireren en samenwerken bij Zorgpact RijnGouwe

Bekijk hier een impressie van deze bijeenkomst.

Ervaringsdeskundigen van onderwijs-, overheids- en zorg en welzijnsinstellingen lieten donderdagmiddag 26 mei in de Nieuwe Energie te Leiden zien hoe de samenwerking tussen de diverse organisaties zo wordt vormgegeven dat professionaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Zo werden er handvatten aangereikt om zelf stappen te zetten in het toekomstgericht opleiden en scholen van professionals.

Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke Zorgpact, spoorde de aanwezigen aan om de uitdagingen op te pakken. “Maak zichtbaar wat er gebeurt. Neem ideeën van anderen over en ga zelf aan de slag. Dit is het Zorgpact, het komt van onderaf.” 

Kennisproeverijen en een marktplaats 

Op een marktplaats vertelden 12 organisaties over hun ervaringen. Herkenbaar aan felgekleurde hesjes gingen zij met vertegenwoordigers van overheids-, onderwijs- en zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de ‘professional in 2020’. Om anderen te inspireren en tot samenwerking te verleiden.

Daarnaast waren er 9 kennisproeverijen georganiseerd met titels als ‘Cijfers in de wijk’ of ‘Gemist Geld’. Ook liet de Hogeschool Leiden zien dat het belangrijk is dat de opleidingen en het onderzoek van de hogeschool (ver)binding heeft met de dagelijkse praktijk in het werkveld. Daarom zijn in het kader van het Zorgpact diverse projecten opgestart, waarvan er drie als landelijk koploperproject zijn aangemerkt: Leidse proeftuin Zorg&WelzijnNetwerkzorg bij ouderen met dementie en Zorg Innovatie Centra. Ook kwamen er tijdens diverse kennisproeverijen uitgebreid aan bod.

Voortgang Zorgpact RijnGouwe 

Op het einde werden de resultaten opgehaald: korte quotes die op film zijn gezet. ‘Durven, leren, delen’ kan als oproep dienen om de collega-organisaties in Gouda en Alphen a/d Rijn te enthousiasmeren zodat ook het Zorgpact Rijngouwe ook daar verbindt, inspireert en uitnodigt tot samenwerking. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze en toekomstige bijeenkomsten van het regionale Zorgpact RijnGouwe, neem contact op met Maarten Hüttner via (0182) 35 60 35 of kijk op de website van Care2Care.