‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Vliegende start, klinkend resultaat

Vliegende start, klinkend resultaat

Zorgpact Midden- en Zuid-Gelderland bestaat nu een halfjaar. Het uitgangspunt was perfect. Vanaf het begin werkten onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen met elkaar samen. De betrokkenheid van alle drie partijen is essentieel om de toekomst van zorg en welzijn in goede banen te leiden.

Vliegende start, klinkend resultaat

Onze sector werkt steeds meer extramuraal. Iedereen komt elkaar tegen in de wijk: zorg- en welzijn professionals, studenten, docenten en gemeenten. Binnen zo’n context is het essentieel om met elkaar samen te werken. 

Zorgtechniek in curricula 

Dat merken we aan het resultaat. De manier waarop tien zorgorganisaties en drie onderwijsinstellingen het thema ‘Zorgtechniek’ in de onderwijscurricula hebben opgenomen, is daarvan een goed voorbeeld. Het is nu tijd voor de volgende stap. Implementatie van zorgtechniek in de lessen op school en in zorgorganisaties. Dit moet ertoe leiden dat roc-studenten professionals en cliënten leren met die techniek om te gaan.

Een ander goed voorbeeld van onze samenwerking zijn onze Sparkcentres, waarin we op een slimme manier onderwijs, onderzoek, werkveld en de wijk integreren. Er zijn nu twee Sparkcentres operationeel. Zeven zijn in oprichting, in Arnhem, Nijmegen en Lent. 

Dit is een goede start. En ook voor de toekomst ziet het er goed uit. Zo werken we hard aan een online leeromgeving, waarin projectleiders van initiatieven kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Daarnaast komen er online projectcommunity’s, waarin professionals, studenten en cliënten terechtkunnen voor vraag en aanbod.

Meer dan regionaal 

Zorgpact Midden- en Zuid-Gelderland is meer dan een regionale aangelegenheid. Ook dat is voor mij van onschatbare meerwaarde. We leren niet alleen van andere regionale Zorgpacten, maar kunnen ook een beroep doen op het landelijke Zorgpact. Sommige knelpunten kunnen we bijvoorbeeld niet alleen oplossen. Neem de vele certificaten voor zorg en welzijn.

Eén van onze zorginstellingen heeft samen met een roc deze certificaten onder de loep genomen. Het zijn er veel, en ze worden door verschillende instanties uitgegeven. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat de waarde van deze certificaten zijn. Op welk niveau moeten we ze beoordelen? Is het bijvoorbeeld mbo-3 of mbo-4? En welke certificaten verdienen het om rechtsgeldig te zijn?

Het zijn essentiële vragen om te beoordelen of dit soort onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. De versnippering in certificaten en gebrek aan transparantie, heeft ons doen besluiten aan te kloppen bij het landelijke Zorgpact. Onlangs hebben we hierover gesproken met mensen van OCW en VWS. Precies degenen die hierover gaan. Zij gaan dit verder onderzoeken. Ze zitten er bovenop. Dat geeft veel vertrouwen.

Levien Rademaker Zorgpact Midden- en Zuid-Gelderland