‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Voor jou geen ander – Werkgeverschap met ruimte voor persoon en ontwikkeling

Voor jou geen ander – Werkgeverschap met ruimte voor persoon en ontwikkeling

In de bijeenkomstenreeks “Hoe lerend werkt de zorg” bespreken we ‘hoe’ het lerend werken in zorg en welzijn vorm kan krijgen. Elke werksessie behandelt een ander onderdeel hiervan. In de tweede sessie eind augustus lag de focus op werkende modellen voor toekomstgericht leren en hoe je die samen met de werkvloer kunt ontwikkelen. Annette van Waning, grondlegger van de succesvolle aanpak bij Vebego, deelde haar ervaringen, inzichten en tips voor toekomstgericht leren.

Voor jou geen ander – Werkgeverschap met ruimte voor persoon en ontwikkeling

De context voor de ervaringen van Van Waning is genoeglijk bekend: de werkdruk die medewerkers binnen de zorg ervaren, is hoog en neemt toe. Dit zorgt voor meer uitval en een hoge uitstroom van medewerkers uit de sector. Daarnaast is het ziekteverzuim binnen zorg en welzijn hoger dan in de rest van de economie. Het werken in de zorg is mooi en waardevol, maar vraagt des te meer om goed werkgeverschap en ruimte voor medewerkers en persoonlijke aandacht en ontwikkeling.

Voor jou geen ander

Van Waning deed succesvolle ervaring op dat gebied op met de aanpak ‘Voor jou geen ander’, dat ze bij het familiebedrijf Vebego (schoonmaak, zorg en facilitaire dienstverlening) mede ontwikkelde. Op de bijeenkomst ‘Hoe lerend werkt de zorg’ in februari 2018 bleek deze aanpak een inspirerend voorbeeld voor velen. De kern van ‘Voor jou geen ander’ is dat in verschillende medewerkersprofielen rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeuren en eigenschappen van medewerkers. Dat vormt uitgangspunt voor inzet van medewerkers in werk dat bij ze past. Bijvoorbeeld: een extraverte, sociale medewerker maakt de wachtruimten van een ziekenhuis schoon, waar hij vaak een praatje maakt met bezoekers en patiënten. Een medewerker die liever zelfstandig, rustig doorwerkt, houdt het trappenhuis perfect schoon en een resultaatgerichte teamspeler zorgt ervoor dat de operatiekamers in rap tempo weer klaar zijn voor gebruik.

Betekenisvol werk

Naar aanleiding van haar betrokkenheid bij ‘Voor jou geen ander’ ontwikkelde Van Waning op verzoek van de Raad van Bestuur (RvB) van Vebego het programma Betekenisvol werk. Daarmee wilde de RvB sturen op betekenisvol werken vanuit de overtuiging dat je hiermee als organisatie op de lange termijn het verschil maakt. En om te kunnen sturen moet je eerst achterhalen wat betekenisvol werk voor medewerkers betekent. Een focus die Van Waning van harte toejuicht: “Meer werkgevers zouden dit voorbeeld moeten volgen. Monitor niet alleen op kosten (salaris, sociale premies, etc.), maar juist ook op waarden.”

Welke vragen stel je?

Om te weten wat betekenisvol werk binnen jouw organisatie inhoudt, is het van belang om medewerkers vragen te stellen over een aantal thema’s: motivatie voor werk, plezierig samenwerken, randvoorwaarden (niet salaris), ontwikkeling vakmanschap en aandacht en betrokkenheid van bovenaf. Het is noodzakelijk om de vragen begrijpelijk, concreet en objectief te formuleren. Toets deze vragen vooraf bij medewerkers om te zien of de vragen echt worden begrepen, mogelijk moeten de vragen ook in een andere taal of op een andere manier worden aangeboden.

Wat doe je met de antwoorden?

Een goede vervolgstap kan zijn om in focusgroepen medewerkers zelf mogelijke interventies te laten bepalen om op één van de thema’s hoger te scoren. Daarna kan een monitor uitwijzen of de interventies echt geholpen hebben. Deze aanpak werkte goed bij Vebego, aldus Van Waning. “Soms zit het in de kleine dingen. Zo werd er hoger gescoord op waardering als een leidinggevende vaker vraagt hoe het met een medewerker gaat, een compliment uitdeelt of spontaan een kaartje of bloemetje geeft.” Het inzichtelijk maken van de resultaten biedt houvast voor een gerichte aanpak binnen de organisatie en de teams. Van Waning vindt de Vebego-aanpak sterker dan een medewerkertevredenheidsonderzoek omdat het uitgaat van waarden, een vervolg vormt op Voor jou geen ander en geborgd is in de sturing vanuit de RvB en de planning en control.

Aan de slag

Zelf aan de slag gaan met een aanpak voor betekenisvol werken roept nog wel wat vragen op, bleek in de werksessie: Hoe ontwikkel je medewerkerprofielen voor de zorg? Hoe ga je om met verschillende profielen op basis van persoonlijke voorkeuren? In hoeverre kun en moet je rekening houden met persoonlijke voorkeuren? Volgens Van Waning hangt het allemaal af van de organisatie, maar vooral van de werknemers. Om te starten heeft ze twee simpele tips:

  • Stel je medewerkers de vraag: wat maakt werk betekenisvol voor jou?
  • Zorgt dat je bestuur en/of directie betekenisvol werk vast onderdeel maken van de sturing en verantwoording van de organisatie - en zoals bij Vebego hoeft dat zich niet te beperken tot één organisatie en kan dat ook over meerdere organisaties heen ontwikkeld worden. Iets voor jouw regio? 


Meer weten? Bekijk de presentatie en de resultaten van de oefeningen en lees het artikel over de aanpak van Lindendael