‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Zorgpact genoemd in kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Zorgpact genoemd in kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat staat in de kamerbrief ​Leven Lang Ontwikkelen die minister Koolmees van SZW en minister Van Engelshoven van OCW 27 september naar de Tweede Kamer stuurden.

Zorgpact genoemd in kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

De bewindslieden stellen in de kamerbrief dat het inzichtelijker moet worden welke scholingsmogelijkheden er zijn, om meer invloed te krijgen op je loopbaan. Er komt meer ondersteuning in de vorm van voorlichting, loopbaanadvies en coaching. Het aanbod van onderwijs wordt flexibeler. Kleine bedrijven worden aangemoedigd om ook aan bijscholing en omscholing te doen.

Het Zorgpact wordt ook genoemd als een van de overheidsinitiatieven om leven lang ontwikkelen te bevorderen. In oktober en november organiseert het Zorgpact nog twee werksessies over dit thema, zie hiervoor de agenda.